Blogg från aktiviteter och annat

Jag gick den idag och kommer man från Hillefors sidan är det öster ut över en äng och sedan syns bron, sedan är det bara fortsätta. Gravfältet ligger vid Säveån i höjd med en järnvägsövergång där bullerplanket slutar.

Idag har jag och Johnny reparerat skyltar som står vid vissa torpruiner. Idag var vi vid Branta-Katrinas backstuga, Västra Råbo och Skärbäcks f.d. torp.