Intresseanmälan


KOM MED OCH DELTA I PROJEKTET!

Projektet syftar till att besökare ska lära känna bygdens långa historia. Vi behöver hjälp av så många frivilliga som möjligt säger initiativtagarna. Vi behöver samarbeta med andra hembygdsföreningar i kommunen om traktens forntid. Kontakten med näringsliv och skolor är också viktig. Arbetet kommer att ske i olika grupper: Informationsgruppen ska arbeta med underlag till skyltar, vandringsfoldern och andra texter. Entreprenadgruppen utför fysiska jobb som att röja stigar och sätta upp skyltar. Forntidsgruppen ska inventera och katalogisera fornfynden från bygden.

FÖR MER INFORMATION ELLER ATT VISA INTRESSE I SAMARBETET KONTAKTA

Lars-Erik Karlsson ordförande, Skallsjö Hembygds- och fornminnesförening på 0709- 47 46 78,

eller Sven Borei, projektkoordinator på 0763-79 29 29.