På gång:

Vad är på gång i Leader projektet även kallat Skallsjö by ?


  1. Vid hembygdsgården kommer en stor informations-tavla att ställas upp. Denna informations-tavla kommer att beskriva Skallsjö By med både bronsåldershägnad, långhus och Skallsjö kyrkoruin. Dessutom behandlas översiktligt den omgivande traktens och Västsveriges forntid. Texterna är klara på svenska och engelska och kommer att ställas på plats under november. En stig har skapats mellan hembygdsgården och kyrkoruinen.
  2. Texterna för de mindre informations-tavlorna, de är på fyra platser, är också färdiga och kommer också  att ställas på plats under november . Dessa fyra platser är Skallsjö högar, Skallsjö ängar, Oryds gravfält och Floda säteri (kommer att stå i herrgårdsbacken).
  3. Fornminnesvandringstigens inriktnings skyltar ska också ställas på plats under november.
  4. Bron över ravinen mellan Hillefors grynkvarn och gravfältet är helt färdig och kan redan nu användas.
    Se mer här: https://www.skallsjo.nu/l/bron-over-ravinen-mellan-hillefors-och-oryds-gravfalt/ 
  5. Vi planerar att ha en invigning för det hela senare i november .