Hallabron

Torp under Nääs fabrik. Tidigare under Nääs.

1847- dags dato 

Summering

Någon typ av bebyggelse har säkert förekommit tidigt, då i samband med den kvarn och såg som funnits här sedan 1600-talet. Kvarnen revs allra senast under första hälften av 1800-talet och kanske är Hallabron en ersättare för denna bebyggelse. År 1847 skrivs Johannes Bengtsson och hans familj på torpet, sedan tar sonen Anton över. Efter ett antal år med olika brukare flyttar Anders Peter Magnusson med familj in år 1913. Sedan tar sönerna Arnolt och Alfons Magnusson över och bor kvar. Efter att jordbruket lagt ned har torpet varit sommarstuga.

Hallabrotorpet 2021 - Foto Mats Ericson
Hallabrotorpet 2021 - Foto Mats Ericson

De tidiga spåren (samma som Kvarnlyckan)

Första spåren är ett dokument från 1640-talet omnämndes verksamheten vid Rennedalens sågkvarnar. På denna platsen ligger på en karta av kartritaren Kiettil Claesson Felterus från 1655 "Halla bro" och Renndalens kvarn upptaget och här har därför med all säkerhet förekommit gammal bebyggelse.

Hallabron har fått sitt namn efter den urgamla bro bestående av två stora stenhällar som ännu under 1950-talet var i bruk, men sedan ersattes av en modernare betongbro.

I ån vid Hallabron har det förekommit ett givande ålfiske.

Föregångaren Kvarnlyckan

Den kvarn och såg om omnämns ovan har hetat Kvarnlyckan. Kvarnen revs allra senast under första hälften av 1800-talet. Troligen är detta en föregångare till torpet Hallabron.

Angående Kvarnlyckan, Kvarnen och sågen finns mer under länken Kvarnlyckan och Hallabro såg

Hallabro torpet

Det nuvarande torpet Hallabron, som då benämns Hallabro torpet, dyker upp i husförhörslängderna år 1847 då är det Johannes Bengtsson och hans familj som skrivs här. Johannes familj har flyttat runt mycket i Skallsjö på 1830 och 1840-talet. De bodde i Tollered Skattegård, där Johannes var dräng, de bodde som inhyses på Kvikulla, Kolugnstorp, Hulan och sedan 1843 bodde de på Hultet (Klippanshult) som torparpar. Nu bosätter de sig de på Hallabron som de måste byggt och brutit marken till.

Familjen ser ut så här:

 • Johannes Bengtsson, 1814-10-10, Torpare
 • Anna Christina Börjesdotter, 1818-11-19, Hustru
 • Janne, 1854-09-27, Son
 • Anton, 1859-04-10, Son
 • August, 1839-08-23, Son
 • Brita Stina, 1841-09-29, Dotter
 • Maria, 1844-06-18, Dotter
 • Sofia, 1847-02-01, Dotter
 • Charlotta, 1851-09-18, Dotter
 • Augusta, 1861-03-20, Dotter

Johannes dör år 1888 och sonen Anton tar då över som torpare. Änkan och Antons mor Anna Christina Börjesdotter bor kvar på torpet vilket hon kommer att göra i många år. I en bouppteckning från 1888 efter torparen Johannes Bengtsson, upptas bl.a. 1 ko, 1 kalv, 3 får och 2 höns. Anton och hans familj flyttar till Stenkullens fabrik år 1897.

Familjen ser ut så här:

 • Anton Johansson, 1859-04-10, Torpare
 • Mathilda Olausdotter, 1860-03-11, Hustru
 • Anna Sofia, 1889-05-05, Dotter
 • Johannes Victor, 1892-03-12, Son
 • Oscar Liborius, 1894-11-13, Son
 • Axel Persson, 1881-01-23, Fosterbarn

Samma år som Anton flyttar ut flyttar familjen Alfred Hansson från Rännedalen in. Men de stannar endast till år 1906 då de flyttar till Lergraven och verkar då ta med sig den gamla änkan Anna Christina Börjesdotter, hon är då hela 88 år gammal. Hon dör året efter.

Familjen ser ut så här:

 • Alfred Hansson, 1861-02-14, Torpare och arbetare
 • Maria Hansdotter, 1857-08-20, Hustru
 • Oskar Emanuel, 1886-09-29, Son
 • Alfred Severin, 1888-11-30, Son
 • Olga Viktoria, 1892-11-30, Dotter
 • Otto Valdemar, 1895-01-28, Son
 • Helena Catarina, 1897-01-28, Dotter
 • Hilda Elisabeth, 1899-10-25, Dotter

Den 8 mars 1906 hölls auktion på Hallabron då August Andersson Västra Viebo gjorde följande inrop: 1 gryta 1,20, klavar 0,65, järnspett 1,30, skaklar 0,25, hyvlar o div. 0,50, 1 lampa 1,30, tillbringare 0,95 och diverse 1,25. Auktionsförrättare var August Hansson, Nääs.

Hallabro torpet eller Hallabron ?

I församlingsboken för åren 1900-1912 står två ställen upptagna. Hallabro torpet och Hallabron. I Hallabro torpet bor den gamla änkan Anna Christina Börjesdotter och på Hallabron bor familjen Alfred Hansson. På 1800-talet kallas stället alltid i husförhörslängderna för Hallabro torpet. Det finns också uppgifter om att torpet har flyttats till sin nuvarande plats. Så är namnbytet pga. av flytten? Vem vet.

Vad hände åren 1906 tom 1913 ?

Vad som händer mellan åren 1906 till 1913 är oklart och det står inget i församlingsboken.

Ny familj från Göteborg

År 1913 flyttar Anders Peter Magnusson med hustrun Augusta Albertina in från Göteborg/Lundby. Han var en religiös herre och hade en stark moral. Han arbetade som trädgårdsmästare i Palmhuset i Göteborg och när det blev en strejk, år 1913 kanske, kunde han inte se sina älskade palmer dö utan han skötte dem som vanligt. Därför blev han stämplad som strejkbrytare och lynchad. Så kom det sig att han och hans familj kom till Hallabron. Hustrun Augusta Albertina dör år 1915 och Anders Magnusson dör 20 år senare år 1935.

Familjen ser ut så här:

 • Anders Peter Magnusson, 1870-03-20, Död 30/4 1935
 • Augusta Albertina Andersdotter, 1866-09-09, Död 27/1 1915
 • Arnholt Markus Edgar Magnusson, 1898-02-09
 • Alfons Hilbert Oliver Magnusson, 1899-11-03
 • Agnar Holger Albany Magnusson, 1901-03-16
 • Mabel Anna Celene, 1903-07-29
 • Astrid Margit Alice, 1909-10-19

Efter detta bor två av sönerna Arnolt och Alfons Magnusson kvar på Hallabron. De hade som hushållerska fröken Ingrid Petersson, född 1910-07-02 i Lerum, men nu boende på Grönedal med sina föräldrar och syskon. Alfons flyttar sedermera till Grönedal men brukar de båda ställena samtidigt. Broder Arnold dör 1969 i Stora Stenhagen i Tollered medan Alfons dör 1973 i Grönedal. Alfons testamenterar Grönedal till Ingrid Petersson för att hon varit hushållerska med så dålig lön i alla år. Själv dör hon år 1986.

Hallabron hyrs efter att jordbruket läggs ned 1958 av herr Wetter som hade det som sommarstuga under några år men var inte intresserad av att köpa torpet.

I stället köper Per Henriksson torpet till sina barn Per-Åke (kallad Per) och Greta. Gretas barn har nu torpet och de har nu 2023 det som sommarstuga.

En del av den gamla fägatan - 2022 - Fota Mats Ericson
En del av den gamla fägatan - 2022 - Fota Mats Ericson

Källor och efterforskning

Efterforskning: Mats Ericson och Gunnar Johansson (Kjell Johansson)

Källor: RAÄ, Kyrkböcker, mantalslängder, Vättle härads domböcker, mm, Skallsjöboken (Evald Widéll), Cecilia Olsen, Bo Olson (LT)

Bilder: Mats Ericson