Pålstorps hult - Hultet

Från slutet på 1800-talet till omkring 1935
eller till dags dato

Torp under Öijared

Summering

I slutet på 1800-talet byggdes torpet Hultet eller Pålstorps hult. Kanske var skomakaren Anders Petter Andersson med familj eller så var det kanske någon annan familj före? Efter dem tar sonen Gunnar tar över och han och sin hustru Ragnhild river det gamla torpet på mitten av 1930-talet och bygger en nu modern villa. Gunnar flyttar ut i slutet på 1960-talet och har Ragnhild dött ett par innan. 

Hur börjande det egentligen?

Man kan tyvärr inte finna när "Hultet" byggdes och vilka som först bodde där. I husförhörslängderna står det "Pålstorps hult" för att det låg under Pålstorp. Namnet Hultet finns för övrigt på flera andra torp i socknen. "Pålstorps hult" står först i 1888 – 1899 års husförhörslängd. I så fall är de väl ett av de sista torpen att börja brukas eller så är det äldre det är bara att vi inte vet var vi ska leta.

Anders Petter och Christina

Den förste som med säkerhet bodde i Hultet var skomakaren Anders Petter Andersson med familj. Anders Petter var född i 1855 Krösedal av föräldrarna Anders Larsson och Anna Lena Torstensdotter. Anders Petter bodde en kort tid i Lerum och gifte sig där 1882 med Christina Gustafsdotter från Ekåsen i Stora Bråta (Lerum). Strax efter bröllopet flyttade paret till Bergsängen i Skallsjö som ligger nära Ubbared. I Bergsängen fick de 3 barn och flyttade vidare 1889 till Hultet. Där fick de ytterligare 4 barn.

Christina och skomakare Anders Petter Andersson – Foto Lennart Johansson
Christina och skomakare Anders Petter Andersson – Foto Lennart Johansson

Familjen såg ut så här:

 • Anders Petter Andersson, 1855-01-06, Skomakare
 • Christina Gustafsdotter, 1861-08-13, Hustru
 • Carl Fredrik Flodén, 1883-12-23, Son
 • Emma Evelina Petersson, 1886-05-09, Dotter
 • Anna Catarina, 1889-01-04, Dotter
 • Maria, 1892-07-28, Dotter
 • Gunnar Emanuel, 1897-02-20, Son
 • Ester Elisabeth, 1900-08-16, Dotter
 • Gustaf Knut, 1903-02-16, Son

Det gamla huset/torpet på Hultet med Gunnar, Ragnhild, Gunvor och en "sommargäst". Gunvor är då ca 10 år gammal dvs fotot är taget omkring 1930 – Foto Lennart Johansson
Det gamla huset/torpet på Hultet med Gunnar, Ragnhild, Gunvor och en "sommargäst". Gunvor är då ca 10 år gammal dvs fotot är taget omkring 1930 – Foto Lennart Johansson

Gunnar och Ragnhild

När Ander Petter dog 1924 fick sonen Gunnar Emanuel överta Hultet mot att han tog hand om sin

mamma. Mamman Christina dog sedan 1927.

Gunnar var född 1897 i Hultet och gifte sig 1920 med Ragnhild Persson som var född 1899 i

Degerfors. 1921 fick de en dotter som hette Gunvor.

Gunnar och Ragnhild var ett driftigt par som byggde ett nytt hus och lada på tomten. Dit flyttade de

senare samtidigt som de började riva det gamla Hultet. År 1938 fick de en son nämligen Karl-Gunnar.

Bilden visar när hela familjen tillsammans river det gamla Hultet och Gunvor är då ca 15 år dvs taget omkring 1935 – Foto Lennart Johansson.
Bilden visar när hela familjen tillsammans river det gamla Hultet och Gunvor är då ca 15 år dvs taget omkring 1935 – Foto Lennart Johansson.

Familjen såg ut så här:

 • Gunnar Emanuel Petersson, 1897-02-20, Förman i Gbg Slakthus
 • Ragnhild Augusta f. Persson, 1899-09-09, Hustru
 • Gunvor Margareta, 1921-01-20, Dotter
 • Karl Gunnar Roger, 1938-10-24, Son

Gunnar och Ragnhild bor kvar i huset. Ragnhild dör 1965, Gunnar bor kvar ett par år men flyttar till en lägenhet i centrala Floda. Han dör själv år 1976.

Flygfoto över det nya Hultet så som det såg ut från 1940- till 1970-talet – Foto Lennart Johansson
Flygfoto över det nya Hultet så som det såg ut från 1940- till 1970-talet – Foto Lennart Johansson

Källor och efterforskning

Efterforskning: Mats Ericson, Lennart Johansson

Källor: RAÄ, Kyrkböcker

Bilder: Lennart Johansson