Ryggebol

I boken Lerumsarvet III, David Riccius, är Ryggebol beskrivet på sidorna 262 - 293. e

Boken belyser Lerum men även den del av Skallsjö socken som utgörs av Ryggebol och Skallsjö by. Genom ett samarbete mellan David Riccius, medlemmar ur Skallsjö Hembygdsförening och inte minst då Lars-Erik Karlsson, ges en unik inblick från livet förr i denna del av Skallsjö. 

Ryggebol Tomterna 1950-tal - foto Ingvor Arvidsson.jpg
Ryggebol Tomterna 1950-tal - foto Ingvor Arvidsson.jpg