Uspen fyra drunknade på isen i november 1908

Två tragiska händelser på Uspens is i november 1908.

Stina Hassdal har sparat en gammal tidningsnotis från november 1958 angående fyra personer som drunkande på Uspen 50 år innan. Vi tackar för att vi har fått ta del av den i Skallsjö hembygdsförening.

Tidningsnotisen från november 1958 - Avskrift

Tragiskt minne i Skallsjöbygden

I dagarna är det jämnt femtio år sedan tvenne uppskakande drunkningsolyckor inträffade i Skallsjö. Fyra människoliv - tre skolflickor och en 47-årig man - blev då offer för svag is på sjön Uspen och olyckorna inträffade med en dags mellanrum och försatte hela bygden i en upprörd och dyster stämning. Det var måndagen den 23 november 1908. Dagens lektioner i Högsboholms skola var slut, men innan barnen begåvo sig åstad mot sina respektive hem erhöll de en allvarlig förmaning av sin lärarinna, fröken Gerda Andersson, att icke begiva sig ut på sjön Uspens svaga is. Sjön hade varit tillfrusen ett par tre dagar, men nu var det töväder, vilket givetvis gjorde det riskfyllt att gå ut på isen. Icke förty så begåvo sig några av barnen ut på sjön och den våra olyckan inträffade -- isen brast och tre av flickorna gingo till djupet och omkom, trots försöken att rädda dem. Av de förolyckade var två syskon, en 14 och en 12 år, och bodde i Hasseldalen, den tredje var 11 år och hade sitt hem i Dalahage.

Tidningsnotisen
Tidningsnotisen

Tidningen "Svenska monitoren" (Sioux City, Iowa)

1908-12-18

Omkommen officer. Kapten Adam d'Orchimont vid Elfsborgs regemente, bosatt i Borås, har d. 20 Nov. på väg till en broder gått ner sig på Uspen-sjön och drunknat. Kapten d'Orchimont hade begagnat sig af en genväg, som på vintern leder över sjön Uspen. Genom snöyran missledd om vägen samt förhindrad att iakttaga istäckets beskaffenhet, hade han gått ned sig i en vak samt drunknat. Draggningar hava genast anställts och pågå fortfarande, men ännu d. 26 Nov. hade de ej ledt till något resultat. Under spanandet på stränderna har man dock d. 26 Nov. funnit kapten d'Orchimonts hatt och käpp vid ena ändan at sjön. Vid stranden satt hans hund. Det trogna djuret hade sålunda i fem dagar väntat på sin försvunne husbonde.

1908-12-25

Kapten d'Orchimonts försvinnande, Från Göteborg meddelas d. 26 Nov. att kapten d 'Orchimonts lik samma dag på aftonen påträffas vid draggning i Uspensjön.


Flickorna var

  • Anna Viktoria Andersson , Född 1895-09-27, Boende i Dalahage, Död 1908-11-25
  • Margareta Emilia Johansson, Född 1896-08-09, Boende i Hasseldalen, Död 1908-11-25
  • Anna Cecilia Johansson, Född 1898-05-06, Boende i Hasseldalen, Död 1908-11-25

Flickorna var som dog var alla boende i två torp vid Tvärsjön. Det ena torpet var Hasseldalen som ligger på vägen som går på Tvärsjöns västra sida. Huset är bebott än idag. Dalahage ligger nästan i syd ändan på Tvärsjön. Torpet heter idag Hagen på kartorna och är bebott men ett nytt hus.

De två flickorna som hette Johansson i efternamn skulle blivit Stina Hassdals fastrar. Hennes far, Anders Einar Hassdal, och mor Alice Vilhelmina Elisabet Hassdal, tog sig efternamnet Hassdal eftersom de bott i "Hasseldalen under Floda". Anders Einar ingick i "Old Singers" som brukade sjunga i Skallsjö skogars missionshus. Även spelade han mycket på dansbanor i Floda och Tollered som ung.

Mannen var

Bror Adam D'Orchimont, Född 1861-11-03 i Göteborgs Karl Johan, 47 år, Död 1908-11-22.

Så vad gjorde då Bror Adam d'Orchimont från Borås, en kapten i svenska armen på Uspens is? Jo familjerna d'Orchimont och von Proschwitz hade släktskap. Bror Adam d'Orchimonts faster var gift med Fredrik von Proschwitz som i sin tur var bror till godsägaren av Floda säteri Carl von Proschwitz. Nu år 1908 var Carl von Proschwitz död men hans änka levde fortfarande. Så enligt tidningsartikeln var han på väg till en broder som bodde på Floda säteri och/eller Högsboholm som låg under säteriet då. Där tog han en genväg över Uspen och gick ned sig. Hunden stannade kvar i 5 dagar, det var en trofast vän.

Bror Adam d'Orchimont - 1880-talet
Bror Adam d'Orchimont - 1880-talet

Källor och efterforskning

Efterforskning: Mats Ericson, Johnny Lundgren och Lars Hagström

Källor: Stina Hassdal, RAÄ, Kyrkböcker och "Von Proschwitz av Mattias Loman", Library of congress , USA

Bild: Stina Hassdal och Armémuseum (Fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner - Public Domain Mark (PDM))