Skallsjö by - En forntidspromenad
Vår vandringsled 

VANDRINGSLEDEN är totalt 7,5 kilometerlång och går mellan Floda och Stenkullen, men man kan med fördel gå  halva sträckan med start från Skallsjö hembygdsgård och antingen gå mot Stenkullen eller Floda. 

Vandringsleden och de olika informationstavlornas placering kan ses på kartan och bilden nedan. Den stora informationstavlan står vid hembygdsgården, området kallat Skallsjö by på kartan nedan. De fyra mindre informationstavlornas placering kan också ses nedan. Dessa fyra platser är Skallsjö högar, Skallsjö ängar, Oryds gravfält och Floda säteri (Floda Lada). 

SÄVEÅNS DALGÅNG är ett viktigt förbindelsestråk mellan kusten och inlandet. Fornlämningar och fynd finns från alla årtusenden efter istiden.

VANDRINGSLED MED INFOTAVLOR: Vid Skallsjö by mellan Floda och Stenkullen kan man gå en dubbel-riktad skyltad led med infotavlor om dalgången. 
Vid byn ligger Skallsjös sevärda medeltida kyrkoruin. En stor infotavla visar bygdens och landskapets forntid samt fynd som gjorts i byn av järnåldershus, bronsåldershägnad, brons- och silversmycken.
Två hällkistor är borttagna. Istidsgeologin är tydlig.
Nere vid Säveåreservatet finns stenå Idersboplatser under mark med flintfynd av riksintresse. På andra sidan ån ligger ett intressant gravfält från jämåldem.

För att ladda ned foldrar gå till denna sida:   Foldrar att ladda ned och djupare information


Karta över vandringsleden. Öppna den i fullskärmsläge för att se den i Google Maps. Tips! I en smartphone kan man behöva vrida på telefonen för att se "View lager map" iconen som ligger högst upp till höger.


Vandringsleden (Skallsjö By en forntidsvandring) går mellan Stenkullen och Floda via Skallsjö hembygdsgård.

Vid hembygdsgården är vandringsledens stora informationstavla uppsatt och visar traktens forntid och märkliga fynd.

Ledens östra del går mellan hembygdsgården och Floda med informationstavlor vid Skallsjö högar och Floda lada. Ledens västra del går mellan hembygdsgården och Stenkullen med avstickare till informationstavlor vid Skallsjö ängar och Oryds gravfält.

Vägvisningen är dubbelriktad så man kan gå i valfri riktning. Till Oryds gravfält går en ny spång.

Skallsjö by ett leader projekt