Skallsjö by - En forntidspromenad

Vår nya vandringsled 


"Skallsjö by - En forntidspromenad"

Vandringsleden är totalt 7,5 kilometerlång och går mellan Floda och Stenkullen. 

Vandringsleden och de olika informationstavlornas placering kan ses på bilden nedan. Den stora informationstavlan står vid hembygdsgården, området kallat Skallsjö by på kartan nedan. De fyra mindre informationstavlornas placering kan också ses nedan. Dessa fyra platser är Skallsjö högar, Skallsjö ängar, Oryds gravfält och Floda säteri (Floda Lada). 

Ett leader projekt 

Vandringsleden (Skallsjö By en forntidsvandring) går mellan Stenkullen och Floda via Skallsjö hembygdsgård.

Vid hembygdsgården är vandringsledens stora informationstavla uppsatt och visar traktens forntid och märkliga fynd.

Ledens östra del går mellan hembygdsgården och Floda med informationstavlor vid Skallsjö högar och Floda lada. Ledens västra del går mellan hembygdsgården och Stenkullen med avstickare till informationstavlor vid Skallsjö ängar och Oryds gravfält.

Vägvisningen är dubbelriktad så man kan gå i valfri riktning. Till Oryds gravfält går en ny spång.

För att ladda ned foldrar gå via denna sida:  Djupare information och foldrar

Skallsjö by ett leader projekt