Skallsjö by - Informationstavlor och vandringsstråk


Notera att arbetet med vägvisningar och informationstavlor pågår som bäst och är inte slutfört !

Informationstavlorna och vandringsstråk håller på att komma på plats. De olika informationstavlornas placering kan ses på bilden nedan. Den stora vid hembygdsgården, området kallat Skallsjö by är inringad nedan. De fyra mindre informationstavlornas placering kan också ses nedan. Dessa fyra platser är Skallsjö högar, Skallsjö ängar, Oryds gravfält och Floda säteri (kommer att stå i herrgårdsbacken). Ett vandringsstråk håller också på att färdigställas.

Vandringsleden - En forntidsvandring
Vandringsleden - En forntidsvandring