Järnvägen

Västra Stambanan
Järnvägen, infarten till Floda station från väster - 1910.
Järnvägen, infarten till Floda station från väster - 1910.

I Skallsjö fick vi tidigt (för att vara Sverige) järnväg, eftersom Västra Stambanan drogs genom vår socken. Detta kom att totalt förändra sättet man reste / fraktade gods till Göteborg och andra platser.

Innan järnvägen var för vägtransporten särskilda forbönder lejda, vilket också kunde ha sina besvärligheter. Följande citat ur Nääs fabriks minnesskrift 1933 är i detta avseende belysande:

"Landtransporterna gingo förfärligt långsamt, och man kunde aldrig beräkna tidpunkten för varornas framkomst. Ofta var det alldeles omöjligt att få forbönder, och varorna kunde då få ligga och vänta över en månad av denna anledning. En gång kom en viktig transport icke fram dels på grund av foderbrist, dels därför att vårarbetet börjat, vilket medförde en omåttligt stegrad forlön. Så alldeles trygga voro vägarna inte heller. Det hände ibland att fororna blevo bestulna. Exempel på alla de vedermödor, som transporterna då för tiden åsamkades, kunde mångdubblas."

Dessa olägenheter avlägsnades, då Västra stambanan genom socknen blev färdigbyggd.

År 1856 öppnades sträckan Göteborg - Jonsered och två år senare, 1858, Göteborg - Falköping. Den var då enkelspåring men åren runt 1915-1916 öppnades den för dubbelspår. Västerut 1915 och österut 1916. Vid utbyggnaden till dubbelspår gjordes stora linjerätningar. Bland annat de båda Ubberedstunnlarna, som öppnades vid invigningen av dubbelspåret till Norsesund 1916.

År 1926 elektrifierades banan mellan Göteborg och Falköping. 

Läs mer i följande länkar: 

Banvaktsstugor

Floda station

Öjareds hållplats

Norsesunds station

 

Se på kartan nedan om var våra banvaktsstugor finns / fanns. Stationer och banvaktsstugor

Från Göteborg mot Alingsås banvaktssugor (Bv), station och hållplatser:

 • Bv nr 26/126, Hagen - Nära gränsen till Lerum
 • Bv nr 27/127, Tullen (Tullängen) - Före detta Västra Tullen
 • Bv nr 28-29/128/129. Kusebacka (även kallad Östra Tullen)
 • Floda Station
 • Bv nr 30/130, Drängsered (Även benämnd Strandhagen)
 • Bv nr 31/131, Pålstorp (Pålstorpsudde)
 • Bv nr 32/132 ny, Håvared 
 • Bv nr 32 ?? gammal, Håvared (utmed gamla enkelspåret ) 
 • Öijared hållplats (utmed gamla enkelspåret)
 • Bv nr 33/133 ny, Krösekullen (utmed gamla enkelspåret) 
 • Bv nr 33 gammal, Stugan flyttades 1916 och namnändrades till Ubbared senare Bergsängen
 • Bv nr 34/134, Vik
 • Bv nr 9A, Norsesund
 • Norsesunds station
 • Bv nr 35/135, Kullen
Generalstabskartan - 1869
Generalstabskartan - 1869

Om man går efter generalstabskartan från 1935 har mycket hänt. Dubbelspåret har rätat ut kurvor och många av banvaktsstugorna är borta. Så även är Öjareds hållplats. Två av banvaktsstugor är flyttade 1)  Krösekullen / Ubbared / Bergsängen och 2) Håvared. Norsesunds banvaktsstuga är på 1940-talet betecknat som hus 9A, dvs bostadshus för trafikpersonal. 

Generalstabskartan - 1935
Generalstabskartan - 1935


Bilder från arbetet med dubbelspåret 

Dubbelspårsbanbyggnad Här genomschaktas gamla stambanan i Håvared, april 1916
Dubbelspårsbanbyggnad Här genomschaktas gamla stambanan i Håvared, april 1916
Raset vid provbelastingen av banvallen - 1915
Raset vid provbelastingen av banvallen - 1915


Källor och efterforskning

Efterforskning: Mats Ericson

Källor Stig Lundin ( https://www.stiglundin.se/jarnvag/18116937/vsb/linje/floda.htm ) , Skallsjöboken (Evald Widéll), Wikipedia

Bilder: Digitaltmusseum ( Fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner - Public Domain Mark (PDM) ), Lantmäteriets historiska kartarkiv