Röda stugan (Smedjebacken)

på 1960 talet


Det låg en röd stuga, med två lägenheter, mellan brandstationen och kraftstationen. Den kallades Röda stugan eller Smedjebacken. 

På bilden nedan syns den Röda stugan med dess uthus på baksidan till höger, kraftstationen i mitten och en bit av Centrumhuset till vänster. 

Röda stugan bredvid kraftverket, vid 1930-talets slut - Foto Ingemar Rapp
Röda stugan bredvid kraftverket, vid 1930-talets slut - Foto Ingemar Rapp

Nybergs

I ena delen bodde Märtha och Gösta Nyberg med sonen Sven. Gösta Nyberg var banarbetare på SJ. 

Sven Nyberg (som bodde här åren 1945-1965) berättar:

Stugan hade en förstukvist i mitten som ledde in till en stor hall och därifrån till vardera lägenheten. Stugans ena lägenhet som låg mot ån tillhörde Floda Kraftverk och personer som arbetade där bodde i den lägenheten.

Vi hade inget rinnande vatten till en början utan hämtade vatten ifrån kommunhuset. Sedan fick vi kallvatten indraget från en brunn bredvid huset. Uppvärmningen var genom vedspis och kakelugn. Det gick åt 30-35 meter ved om året. Pappa Gösta högg veden själv i skogen och ibland fick jag följa med och hjälpa till. Pappa lånade en grålle (traktor) av Karl-Erik Björck för att ta hem veden med. När Fritz dog så fick vi disponera hela stugan och jag fick ett eget rum.

Bakom stugan fanns ett uthus där pappa höll jakthundar, de var 6-7 stycken och bl.a. fanns det stövare och drever. Mellan uthuset och vägen fanns ett potatisland. Mellan brandstationen och ån låg lämningarna efter en fabrik som gjorde tjärpapp (*). Där kunde jag hitta mycket daggmask när jag skulle gå och fiska.

Jag flyttade seden till Centrumhuset och in till Cervins gamla lägenhet. Mamma arbetade i caféet.

*) Tjärpappsfabriken brann ner 1934. Den varma tjäran började brinna och elden spred sig snabbt. Det räknades som en ren olyckshändelse.

Janssons

I andra delen som vette mot ån bodde en Fritz Jansson, "Kraft-Janne" kallad. Fritz var reparatör på Floda Kraftverk. Han var änkling och hade varit gift med Alice Jansson, f.d. Uddberg, men hon dör 1959. Alice var dotter till banvaktsparet på Pålstorpsudde och senare på Drängsered, Karl Uddberg och hans hustru Emma. Alice föddes själv år 1895 på Pålstorpsudde.
Fritz var född 1889 i Masthugget i Göteborg och flyttar till Floda år 1937 samma år som han gifter sig med Alice. Fritz själv dör 1962 bara tre år efter Alice.
Fritz och Alice hade höns i ett uthus bredvid Nybergs uthus. Han hade också äppleträd och vinbärsbuskar, alldeles som en liten trädgård.

Alice och Fritz med deras hund - Foto Rigmor Uddberg
Alice och Fritz med deras hund - Foto Rigmor Uddberg
Alice och hunden - Foto Rigmor Uddberg
Alice och hunden - Foto Rigmor Uddberg

Källor och efterforskning

Efterforskning: Mats Ericson

Källor: Kjell Carlsson, Ingemar Rapp, Johnny Lundgren, Sven Nyberg och Mats Gustavsson

Bilder: Ingemar Rapp, Rigmor Uddberg