Bli medlem

Skallsjö Hembygds-och Fornminnesförenings medlemsavgift

Medlemsavgift

Årsavgift för 2022:

100 kr för enskild eller 150 kr för familj.

Föreningens postgiro nr 414 124 -8

När inbetalning görs ange namn/adress/epostadress


Swish

Vårt Swish-nummer  är 123 370 7783

Stöd din hembygd!! 

Vid intresse hör av dej till någon av oss i styrelsen, så svarar vi på dina frågor. Du hittar styrelsen under fliken  Styrelsen

Eller skicka till E-post: info@skallsjo.nu           Tack för att du stödjer din hembygd!

Bli medlem !!