Bli medlem

Skallsjö Hembygds-och Fornminnesförenings medlemsavgift

Årsavgift för 2022:

100 kr för enskild eller 150 kr för familj.

Föreningens postgiro nr 414 124 -8

När inbetalning görs ange namn/adress/epostadress

Stöd din hembygd!! 

Vid intresse hör av dej till någon av oss i styrelsen, så svarar vi på dina frågor. Du hittar styrelsen under fliken  Styrelsen

Eller skicka till E-post: info@skallsjo.nu

                    Tack för att du stödjer din hembygd!