Bli medlem

Skallsjö Hembygds-och Fornminnesförenings medlemsavgift

Årsavgift 2021, 100 kr för enskild eller 150 kr för familj.

Föreningens postgiro nr 414 124 -8

Stöd din hembygd!! 

Vid intresse hör av dej till någon av oss i styrelsen, så svarar vi på dina frågor. Du hittar styrelsen under fliken  Styrelsen

Eller skicka till E-post: info@skallsjo.nu

                    Stöd din hembygd!