Bli medlem

Skallsjö Hembygds-och Fornminnesförening

Årsavgift 2021 100 kr för enskild eller 150 kr för familj.

Föreningens postgiro nr 414 124 -8

Stöd din hembygd!! 

Vid intresse hör av dej till någon av oss i styrelsen, så svarar vi på dina frågor. Du hittar styrelsen under fliken: 

                     BLI MEDLEM - Styrelsen        https://www.skallsjo.nu/lankar/Stöd din hembygd!