Öjareds hållplats

Mycket litet finns skrivet om denna hållplats. 


Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad. Låg efter den enkelspåriga banan som senare rätades ut genom att Ubbareds tunnlarna  byggdes. 


Källa: Banvakt.se