Öjareds hållplats

Det är mycket litet finns skrivet om denna hållplats. 


Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad. Låg efter den enkelspåriga banan som senare rätades ut genom att Ubbareds tunnlarna  byggdes. 

Ska även ha funnits under åren 1938 - 1941. Oklart var den då fanns. 


Källa: Banvakt.se, historiskt.nu/bandata/bandelsdata/