Floda kraftverk

Det första kraftverket

Floda kraftverk - 1955 - Foto Siw Larsson (i bakgrunden brandstationen)
Floda kraftverk - 1955 - Foto Siw Larsson (i bakgrunden brandstationen)

Det första kraftverket

Nere vid vattenfallet i ån installerade Carl von Proschwitz ett elektriskt kraftverk som försåg herrgården, flyglarna, stallet, ladugården, kvarnen, sågen och flera andra uthus med belysning. Kraftverket innehöll en likströmsgenerator på 110 volt. Under en lång tid sköttes det av Edvard Johansson. Plikttrogets stängde han av kraftverket varje kväll klockan 22. Om herrskapet kom hem senare, blev de mottagna av husorna med fotogenlampor.

När kung Oscar II och kronprinsen besökte Nääs den 5 augusti 1891, erbjöd sig von Proschwitz att bjuda på elektrisk belysning vid järnvägsstationen. Kronprinsen skulle nämligen avresa med tåg på kvällen, och man ville arrangera för honom på bästa möjliga sätt .

Under den stora skogsavverkningen på 1920-talet bodde åtskilliga skogsarbetare i nedre flygeln . Då Edvard Johansson en tid var sjuk och ersattes som kraftverksskötare av mjölnaren , lyckades skogs arbetarna övertala den senare att inte slå igen ljuset så tidigt" .

Nu fick man ljus fram till 23-tiden , vilket uppskattades av alla . När Edvard kom tillbaka , måste han godta nymodigheten , men under flera år hördes han muttra: "På fruas tid var de klocka tie, men sen har de inga ordning vart".

Floda kraftverk från Sävelången - Foto Evert Uddberg
Floda kraftverk från Sävelången - Foto Evert Uddberg

Floda kraftverk

Floda kraftverk anlades omkring 1917 och ägdes först av Tage Wiberg (2) eller så byggdes det 1928 (1). Det utnyttjar fallhöjden på 2,5 meter mellan Sävelången och Säveån. År 1936 övergår kraftverket i Skallsjö kommuns ägo. 

Den ursprungliga turbinen och generatorn var i drift i 90 år men under 2021 och 2022 installerades en ny turbin och generator. Arbetet med att byta generator innebar bland annat att taket fick öppnas och den 25 ton tunga generatorn lyftes ut med hjälp av en lyftkran.

Floda kraftverk, gamla verktyg - 2023 - Foto Mats Ericson
Floda kraftverk, gamla verktyg - 2023 - Foto Mats Ericson

Källor och efterforskning

  • Efterforskning: Mats Ericson
  • Källor: Lerums energi (1), I kungsådrans spår – Birgitta Waldenborg (2), Livet på Floda säteri kring sekelskiftet 1900 – Skallsjö hembygdsförening
  • Bilder: Evert Uddberg, Mats Ericson och Siw Larsson