Floda kraftverk

Floda kraftverk från Sävelången - Foto Evert Uddberg
Floda kraftverk från Sävelången - Foto Evert Uddberg

Floda kraftverk byggdes 1928 och utnyttjar fallhöjden på 2,5 meter mellan Sävelången och Säveån. Den ursprungliga turbinen och generatorn var i drift i 90 år men under 2021 och 2022 installerades en ny turbin och generator. Arbetet med att byta generator innebar bland annat att taket fick öppnas och den 25 ton tunga generatorn lyftes ut med hjälp av en lyftkran.

Floda kraftverk, gamla verktyg - 2023 - Foto Mats Ericson
Floda kraftverk, gamla verktyg - 2023 - Foto Mats Ericson

Källor och efterforskning

  • Efterforskning: Mats Ericson
  • Källor: Lerums energi
  • Bilder: Evert Uddberg, Mats Ericson