Äldre speceriaffärer Floda

Gamla handelsbodar/speceriaffärer i Floda (tom 1960-talet)

Här behandlar vi handelsbodar/speceriaffärer som fanns i Floda centrum innan Floda torg byggdes. Specialaffärer är inte med.

Skallsjöboken om handelsbodar/affärer

Detta skrivit åren 1967/-68

Ända till inpå 1920-talet fanns i Skallsjö endast tre handelsbodar med dåtida allmänt varusortiment — två i Tollered och en i Floda. Den ena av de två förstnämnda grundades 1868 på initiativ av ledningen för Nääs fabrik av en konsumtionsförening. Den andra innehades till i början av innevarande sekel av handlare August Hansson, som då överlät den till f.d. inspektor P. M. Sjöberg på Nääs. Denna affär upphörde 1967.

Handelsboden i Floda ägdes i flera årtionden av fru Clara Pettersson, tills hon omkring 1905 överlät den till handlare Axel Johnson, som innehade den till på 1940-talet. Dessa handelsbodar — affärer heter de numera —, är alltfort i verksamhet. I takt med den växande bebyggelsen och ökade folkmängden i Floda stationssamhälle har på senare tid tillkommit ett tiotal nya moderna affärer, därav en del som saluför endast speciella varuslag.

I de äldre handelsbodarna förekom en oerhört blandad varuuppsättning, specerier, matvaror och bruksartiklar, järnvaror och målarfärger om vartannat, t.ex. kaffe och snus, läderremmar och tågvirke, sill och mjöl, tändstickor och blanksvärta, sötlimpor och långskorpor, hästskor och klackjärn och sirap, fotogen och linolja, socker och karameller, tröjor och kalsonger, saltlånga och medwurst, trätofflor och stövlar, svagdricka och lemonad, hästpiskor och synålar och tjogtals andra ting i stor omväxling Mot slutet av 1800-talet förekom i mindre omfattning handel med vissa specerier på några platser i socknen, bl.a. i Fågelnäs, Ödegärdskulle, Lergraven och Hyttan, vilka dock ej kan betecknas som handelsbodar i vanlig mening.

Den livaktiga utveckling, som kännetecknar de nutida olika affärernas verksamhet, är ett ingalunda obetydligt inslag i socknens ekonomi och näringsliv. I Floda pågår planering av ett nytt större affärscentrum, som beräknas kunna påbörjas 1969.


De två äldsta affärerna/handelsbodarna var Hyttan och Clara Petterssons affär


Hyttan

Hyttan låg på vägen mot Stenkullen, "mitt emot" Garveriet. På den Häradsekonomiska kartan från 1890-talet syns huset så verksamheten kan varit igång redan då. "Maria i Hyttan" eller Maria Rapp tog över denna affär 1907 och bodde där till sin död 1938. Hon hade på slutet en medhjälpare som hette Adam Hellström.

Handel pågick där i minde omfattning tills på 1930-talet.

Denna affär låg inte på Floda säteris mark utan på Kusebackas mark, dvs utanför von Proschwitz kontroll.

Affären/handelsboden i Katrinelund

Den enda handelsboden som fanns i Floda ägdes i flera årtionden av fru Clara Pettersson (född Bengtsson) och var belägen i Katrinelund.

Clara Pettersson var född 1839-12-22 i Nårunga. Hon verkar ha bott i Floda i vilket fall som helst sedan 1870-talet och då med sin syster Anna Katarina. 

Redan 1876 måste affären varit igång för Anna Britta Andersdotter på Ubbared har en skuld till henne i sin bouppteckning då. Då är det en skuld till Clara Bengtsson (senare skulle hon heta Pettersson).  

År 1881 gifter hon sig med Johan Fredrik Petersson (född 1842-02-19) som kom ifrån Ubbared. År 1882 föder hon dottern Anna. Familjen bor i Katrinelund och det är också där affären finns. Johan Fredrik Petersson står hela tiden som Handlare under sin tid han är gift med Clara.

Vad det verkar så äger Clara och Johan Fredrik fastigheten Katrinelund men som ligger på SJ's mark. Detta pga att den finns med i båda deras bouppteckningar.

Johan Fredrik dör 1907 och Clara blev änka. Hon dör själv 1921 och bor då fortfarande kvar i Katrinelund.

Årtiondet efter 1900 bor även Axel "Knallen" Jonsson i Katrinelund står då som Handlare. Två andra bor även där, och de står som är Handelsbiträde och Handelsbokhållare (vad det nu innebär?). Omkring 1905 överlåter Clara och Johan Fredrik affären till handlaren Axel Johnson

Katrinelund till höger, SJ huset till vänster och Revolverhallen längre bort - Foto Evert Uddberg
Katrinelund till höger, SJ huset till vänster och Revolverhallen längre bort - Foto Evert Uddberg

Axel "Knallen" Jonsons affär

Axel "Knallen" Jonsons speceriaffär vilken senare övertogs av "Bröderna Gustafson". Se nedan

Bröderna Gustafsons speceriaffär

Läs mer här: Gustafsons speceriaffär

Thorstenssons speceriaffär

Läs mer här: Thorstenssons speceriaffär

Konsum i centrumhuset

Maude Sjöholm berättar:

Min pappa Arthur Sundberg var där när han kom till Floda 1936 eller 1937 och fram till 1939 kanske. Hans efterträdare hette Erik Andersson.

Konsum Floda – låg i gamla centrumhuset (mitt emot stationen) , och flyttade sedan till nya Floda centrum när det blev klart, föreståndaren hette då Prytz.

Källor och efterforskning

Efterforskning: Skallsjö hembygdsförenings studiecirkel

Källor: Skallsjöboken

Bilder: Kjell Carlsson (Evert Uddberg)