Industrier

Industrier och industrianläggningar i Skallsjö. 


Björcks mekaniska verkstad och stängselfabrik Björcks mekaniska verkstad och stängselfabrik

Floda karossen Floda karossen 

Floda kraftverk Floda kraftverk 

            - Se även Röda stugan vid kraftstationen

Floda Järnbruk Floda Järnbruk

Floda verken Floda verken

Kolugnen Kolugnen