Industrier

Industrier och industrianläggningar i Skallsjö. 


Björcks mekaniska verkstad och stängselfabrik Björcks mekaniska verkstad och stängselfabrik

Floda cementgjuterier Floda Cementgjuterier (Börje Peder, Floda Betong och Grusförsäljning och Floda Cement)

Floda karossen Floda karossen 

Floda kraftverk Floda kraftverk 

            - Se även Röda stugan vid kraftstationen

Floda Järnbruk Floda Järnbruk

Floda verken Floda verken

Kolugnen Kolugnen

Utloppet ur Sävelången i Floda