Norsesunds station

När den enkelspåriga järnvägen drogs genom Skallsjö fick inte Norsesund vare sig någon hållplats eller någon station. 

Men redan tio år senare, år 1867, fick Norsesund en hållplats i alla fall. 

Norsesunds första hållplatshus - 1867-70
Norsesunds första hållplatshus - 1867-70

Med tilltagande trafik på den då enkelspåriga järnvägen, räckte inte denna lilla byggnad till, utan krävde en riktig station, som byggdes år 1870. 

Norsesunds station - 1897
Norsesunds station - 1897

Som syns ovan att med enkelspåret låg spåren närmare stationen. Detta ändrades när dubbelspåret byggdes.

Norsesunds station - 1969
Norsesunds station - 1969

Källor och efterforskning

Efterforskning: Mats Ericson

Källor Stig Lundin ( https://www.stiglundin.se/jarnvag/18116937/vsb/linje/floda.htm ) , Skallsjöboken (Evald Widéll), Wikipedia

Bilder: Digitaltmusseum ( Fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner - Public Domain Mark (PDM) )