Personer och händelser

Personer, personligheter och andra händelser

Personer eller personligheter, intressanta att komma ihåg. Händelser också värda att minnas.


Bottna-Janne: Bottna-Janne

Gadd-Ida rånas 1958: Gaddås-rånet 1958

Oskar Larsson Oskar Larsson

Stig cykelhandlare: Stig-Cykelhandlare

Rånare, mördare och huvudlösa män: Rånare, mördare och huvudlösa män  
Lars Hagström berättar

I november 1908 drunkande tre flickor och en man på Uspens is. Uspen fyra drunknade 1908


Bottna-Janne på gamla dar med dottern Anna Wilhelmina
Bottna-Janne på gamla dar med dottern Anna Wilhelmina