Nordås Lilla

Backstuga

1856 - 1901

Nordås Lilla en backstuga söder om Nordåsen. Låg alltid under Skallsjö Stommen. Det låg nära Högabrons norra ände, det som idag heter Skallsjö prästväg nr 2.

Finns i husförhörslängderna 1855 tom 1912 och på den Häradsekonomiska kartan

År 1893 flyttar paret Alfred Svensson och hustrun Brita Maria Andersdotter till Linneberg. Alfred var son till Sven August Andersson och Anna Chatarina Andersdotter på Bölet. Brita Maria gifter sig med Johan Alfred 1885 och i samband med detta flyttar hon till Bölet. De hade då två barn Carl Hjalmar född 9/1 1890 och Anders Herman född 14/11 1891. Även en dotter föddes som hette Anna Emilia Johansdotter. Hon föddes 3/10 1887 på Nordås lilla och avlider 1893 också på Nordås lilla.

Mer om dem kan läsas om under torpet Lindeberg (Linneberg) .