Styrelsen

"

Lars-Erik Karlsson

Ordförande

iritola@yahoo.se


"

Conny Carlsson 

Vise Ordförande

idaco@hotmail.se

"

Liselotte Ivermo

Kassör

iwermo@hotmail.com

"

Mats Ericson

Sekreterare

mats.i.ericson@gmail.com

"

Gun-Britt Perman

Suppleant

gunbritt.perman@telia.com

"

Peter Kjellberg

Suppleant

peter.gravlingen@gmail.com


"

Ingemar Rapp

Suppleant

ingemar.rapp47@gmail.com

"

Helena Stroem

Suppleant

stroem.helena@gmail.com

"

Sissel Åkerlind

Suppleant

info@syster-sissel.se

Skallsjögården