Artiklar om själva leader projektet


I Lerums tidning 2022-03-23 finns en artikel om vår nya vandringsled.

Från Lerums tidning 2022-03-23. Artikel godkänd att publiceras här av Lerums Tidning.
Från Lerums tidning 2022-03-23. Artikel godkänd att publiceras här av Lerums Tidning.

Källa: Från Lerums tidning 2022-03-23. Artikel godkänd att publiceras här av Lerums Tidning.

Nedan artikeln som text

Efter de stora fynden - nya vandringsleden berättar om forntiden

KOMMUNEN: Långhus, gravplatser och stenåldersreliker - de talrika historiska fynden omkring Skallsjö i Floda fascinerar såväl arkeologer som historiker. Nu har sex års arbete nått sin kulmen när forntidsvandringen i Skallsjö har premiär.

För att förstå bakgrunden till den nya forntids-vandringen i Floda behöver bandet backas sex år, till tidpunkten då Lerums kommun just var i färd med att bygga en ny cykelbana i Ryggebol.
Det gjordes då rutinmässiga undersökningar av marken intill den tänkta cykelvägen, för att inte förstöra eventuella historiska lämningar medan man anlade en. Bland annat kontrollerades delar av hembygdsgårdens tomt, som ligger i området. Men vad ingen anade var att jorden höll något häpnadsväckande i sin barm - något som skulle få arkeologer att tappa hakan. - Man påträffade två långhus från 400-talet efter Kristus, säger Lars-Erik Karlsson, ordförande i Skallsjö hembygds- och fornminnesförening.

Men upptäckterna på hembygdsgårdens tomt avstannade inte där.
- Märkligare än de här husen är en bronsåldershägnad som är 1000 år äldre. Och någon liknande hägnad från den här perioden har man inte hittat tidigare i Sverige heller, knappast i Norden.
Och så såddes fröet till vad som nu har blivit Skallsjö by -en forntidsvandring. Vandringen är totalt 7,5 kilometerlång och går mellan Floda och Stenkullen.
På utvalda platser utmed slingan finns skyltar som visar upp fler extraordinära fynd i området. Närmre Stenkullen har det

"Någon liknande hägnad från den här perioden har man inte hittat

tidigare till exempel hittats pilspetsar, stenyxor och skrapor från stenåldern - vilka uppvisas på bild vid Skallsjö ängar. Vid Skallsjö högar kan man lära sig om ett nervkittlande bronsstycke som hittades där under 1940-talet.
-Det ganska unikt för Sverige. De fanns nere på kontinenten under den keltiska perioden före Kristus. Men hur det har hamnat här uppe, det vet inte arkeologerna heller, säger Lars-Erik Karlsson. Även den välkända kyrkoruinen behandlas under vandringen, berättar Lars-Erik Karlsson. Men vandrare får också ta del av ett inte-lika-känt gravfält i området. En av gravarna där höll på att rasa ner i Säveån, varvid arkeologer passade på att undersöka den.
- Då fann man brända ben i en lerkruka, och benen gick att datera med kol-14-metoden till 400-500-talet någonting. Men andra gravar kan vara några hundra år äldre.

Det är emellertid bara en bråkdel av området som är kartlagt av arkeologer, påpekar han. Jorden bär på en gedigen historia och har sannolikt många fler historiska skatter. Den del av hembygdsgårdens tomt som undersöktes i Floda var exempelvis bara en liten del närmast vägen.
Forntidsvandringen har premiär på söndag och klockan 12 är det invigning.
- Då går vi en runda på två kilometer och tittar på lite grann av det här. Vi kan inte gå alla sju kilometrarna. Vi hoppas att det blir uppehåll, annars sätter vi upp ett tält och håller i själva invigningen.
Under invigningen visas bara en del av sträckan, men den är tänkt att vara öppen för vem som än vill vandra den - när det än passar. - Man kan gå på egen hand och förhoppningsvis hitta rätt med hjälp av de nya skyltarna. Och så räknar vi med att skolorna i omgivningen är intresserade, antingen att gå i lederna själva tillsammans med sina elever eller också kan vi åta oss att guida och berätta ibland också, säger Lars-Erik Karlsson.

Flera skyltar finns utspridda utmed slingan. Alla berättar om spännande fynd som gjorts i området. exempelvis bara en liten del närmst vägen.
Flera skyltar finns utspridda utmed slingan. Alla berättar om spännande fynd som gjorts i området. exempelvis bara en liten del närmst vägen.

Vandringen har anordnats av Skallsjö hembygds- och fornminnesförening och har finansierats med hjälp av bidrag från EU, via Jordbruksverket - på totalt 600 000 kronor. Det har också fogats samman tack vare en stor portion ideellt arbete från eldsjälar inom föreningen, berättar Lars-Erik Karlsson.

Tobias Kjellberg

tobias.kjellberg@lerumstidning.se

Källa: Från Lerums tidning 2022-03-23. Artikel godkänd att publiceras här av Lerums Tidning.


Lerums nyheter om invigningen - 

2022-04-01