Återkommande aktiviteter


Våra normala återkommande aktiviteterna är

 • Hembygdsdag 
  på nationaldagen 
 • Slåtterdag
  i Augusti
 • Spökvandring 
  i oktober/november
 • Tomtestuga
  den 2:a advent