Floda karossen eller 

Floda karosserifabrik

Under 2022-2023 hade vi en studiecirkel där vi bla gick igenom Floda karossen. Denna artikel handlar om vad vi mindes om den och bilder som togs under dess verksamhet. 

Är det någon som vill fylla på med namnen på personerna på bilderna, eller något annat, så skicka ett mail till info@skallsjo.nu så fyller vi på med dem :-) 

Foto: Mats Gustavsson
Foto: Mats Gustavsson

Mellersta raden
Andra från vänster är Gunnar Eriksson

Nedersta raden
Andra från vänster är Georg "Golle" Johansson. Tredje från höger är Lille Kålle Andersson. Andra från höger ör 
Artur Johansson "Småland".


Lille Kålle Andersson: Efter att ha slutar arbeta där så startade han Floda karosseriverkstad i Drängsered. Efterträdare för Floda karosseriverkstad i Drängsered var Bill Andersson och Benny Andersson.


Början

Karosserifabriken i Floda startades av Åke Gustafsson och Carl Harald Björk på 1920-talet. Detta i järnbruket gamla lokaler där sedan vågfabriken låg.

Ur Skallsjöboken

Den gamla bruksbyggnaden, som tydligen var mycket omsorgsfullt byggd, kvarstod till omkring 1920 då den nedrevs. Från slutet av 1890-talet till 1917 användes en del av byggnaden som vågfabrik,

Ur: Sveriges Privata Företagare nr 11. Västergötland (1939-1943)

Floda. H. Björcks Mekaniska Verkstad.

År 1916 övertog fabrikör Björck Floda Vågfabrik. Efter kriget drev han karosseri-fabrikation men slutade denna 1921 och tillverkade till 1930 endast vindrutan Håbe. Detta år omlades driften till stängselfabrikation.  

Floda "centrum" 1926-27. Järnbrukets gamla lokaler vid namnet Säveån?? Vågfabriken var ....
Floda "centrum" 1926-27. Järnbrukets gamla lokaler vid namnet Säveån?? Vågfabriken var ....
Floda centrum 1938, karosserifabriken i centrum av bilden
Floda centrum 1938, karosserifabriken i centrum av bilden

Verksamheten

På Floda karossen gjorde man karosser till både personbils- och lastbils-chassis. Chassitillverkare var Volvo, Scania, Ford, mm. Typer av karosser man tillverkade var taxi, ambulanser, brandbilar, mm. Man lät tex tillverka Flodas första brandbil.

Den första karossen byggdes på en T-ford. Trämaterialet som användes på dessa konstruktionerna var gran, björk, ek och ask. En av arbetarna kallades Hjularbo-Kalle. Han fick sitt namn pga att det var han som tillverkade de träekrade hjulen.

Snart flyttade man verksamheten till en smedja (var?).  

Foto: Mats Gustavsson
Foto: Mats Gustavsson
Åke Gustavsson, till vänster och Anders Eriksson till höger. Foto: Mats Gustavsson
Åke Gustavsson, till vänster och Anders Eriksson till höger. Foto: Mats Gustavsson
Floda karossen - 1920-talet - Foto: Mats Gustavsson
Floda karossen - 1920-talet - Foto: Mats Gustavsson

På bilden ovan Gunnar Eriksson står i bakre raden, femte från vänster.

Gunnar Eriksson
Gunnar Eriksson


Ett tag efter man flyttat till smedjan byggdes en ny fabrik i Floda. Senare uppfördes ännu en fabrik i Hedefors. I Hedefors startades verksamheten av en herr Björkblom. De två fabrikerna hade lite olika inriktning, den äldre i Floda tillverkades personbilar och den nyare nyttofordon. I och med nybyggnationerna bytte verksamheten namn till Nya karosserifabriken. 

Foto: Mats Gustavsson
Foto: Mats Gustavsson

Bakre raden: 
Nr.2 stående från vänster i bakre raden med en mörk kalufs är Erik Persson (Patrikes Erik).

Mellan raden

Nr 3 i vit skjorta Gunnar Eriksson

Främre raden 
Längt till vänster Sven Johansson (Gunnar Erikssons bror).  Längst bort till höger var Artur Johansson (Småland).  Lille Kålle Andersson till vänster om personen i keps.


Erik Persson (Patrikes Erik) startade sedan Floda snickeriverkstad på Ricklet i en lada. 


Roger Gustavsson berättar:
Jag var plåtslagare och började som 16-åring på Floda Karossen. Jag arbetade där mellan 1954 och 1956. "En gång gick det en cykeltävling förbi med en olycka förbilen som var en lastbil där det satt tre stycken på biltaket mot färdriktning och slog i bakhuvudet i det gamla järnvägs-valvet" . 

Norsesund Karosseri

Niklas Nordlund berättar

Gunnar (Eriksson) startade i slutet av 1940-talet Br. Eriksson Karosserifabrik (sedan Eriksson & Johansson Karosserifabrik), senare känt som "Norsesund Karosseri". Ganska tidigt kom Sven Johansson in i verksamheten och de drev tillsammans karosseriet i Norsesund i över 20 år. Min pappa Rolf Eriksson och min farbror Leif tog över verksamheten 1971.


Åter till Floda Karossen

Floda Karosserifabrik - 19xx. På bilden är ..... - Foto: Hasse Österman
Floda Karosserifabrik - 19xx. På bilden är ..... - Foto: Hasse Österman
Nils Österman till höger arbetar på Floda karossfabrik - Foto: Hasse Österman
Nils Österman till höger arbetar på Floda karossfabrik - Foto: Hasse Österman
Nils Österman - Foto: Hasse Österman
Nils Österman - Foto: Hasse Österman

Byggnaderna på Floda Karossen

De olika husen hade olika verksamhet. I den lilla byggnaden hade man en experimentverksamhet. Tex testades plast och glasfiber. I den stora byggnaden var det snickeri och kontor på andra våningen. I bottenvåningen var karosseriverkstaden belägen. 

Floda karossen brinner

År 1958 natten mellan lördag 15:e och söndag 16:e mars brinner karosserifabriken ned. 

Dagens nyheter måndag 1958-03-17: Karosserifabrik eldhärjad. Värden för ett par hundra tusen kronor förstördes vid en eldsvåda natten till söndagen i  Floda karosserifabrik, Floda

Efter branden år 1958 - Foto: Evert Uddberg
Efter branden år 1958 - Foto: Evert UddbergKällor och efterforskning

Efterforskning: Lars-Erik Karlsson och Skallsjö hembygdsförenings studiecirkel 2022/2023.

Källor: Websida Leveranschassin levererade av Volvo åren 1949 - 1962 och där Birgitta Waldenborg på Medborgarkonroret i Lerum, Sveriges Privata Företagare nr 11. Västergötland (1939-1943), Skallsjöboken (Evald Widéll), Puck Bergqvist, Kjell Carlsson, Bengt Olsson och boken "Norsesund karosseri – En resa i tiden – Niklas Nordlund och Nicklas Nordlund själv.

Bilder: Hasse Österman, Evert Uddberg, Mats Gustavsson, Lantmäteriets historiska kartarkiv och DigitaltMuseum (Fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner - Public Domain Mark (PDM) )