Utkast !

Floda karossen

Floda karosserifabrik

Under 2022-2023 hade vi en studiecirkel där vi bla gick igenom Floda karossen. Denna artikel handlar om vad vi mindes om den och bilder som togs under dess verksamhet. 

Början

Karosserifabriken i Floda startades av Åke Gustafsson och Carl Harald Björk på 1920-talet. Detta i järnbruket gamla lokaler där sedan vågfabriken låg.

Ur Skallsjöboken

Den gamla bruksbyggnaden, som tydligen var mycket omsorgsfullt byggd, kvarstod till omkring 1920 då den nedrevs. Från slutet av 1890-talet till 1917 användes en del av byggnaden som vågfabrik,

Ur: Sveriges Privata Företagare nr 11. Västergötland (1939-1943)

Floda. H. Björcks Mekaniska Verkstad.

År 1916 övertog fabrikör Björck Floda Vågfabrik. Efter kriget drev han karosseri-fabrikation men slutade denna 1921 och tillverkade till 1930 endast vindrutan Håbe. Detta år omlades driften till stängselfabrikation.  

Floda "centrum" 1926-27. Järnbrukets gamla lokaler vid namnet Säveån?? Vågfabriken var ....
Floda "centrum" 1926-27. Järnbrukets gamla lokaler vid namnet Säveån?? Vågfabriken var ....
Floda centrum 1938, karosserifabriken i centrum av bilden
Floda centrum 1938, karosserifabriken i centrum av bilden

Verksamheten

På Floda karossen gjorde man karosser till både personbils- och lastbils-chassis. Chassitillverkare var Volvo, Scania, Ford, mm. Typer av karosser man tillverkade var taxi, ambulanser, brandbilar, mm. Man lät tex tillverka Flodas första brandbil.

Den första karossen byggdes på en T-ford. Trämaterialet som användes på dessa konstruktionerna var gran, björk, ek och ask. En av arbetarna kallades Hjularbo-Kalle. Han fick sitt namn pga att det var han som tillverkade de träekrade hjulen.

Snart flyttade man verksamheten till en smedja (var?).  

Foto: Mats Gustavsson
Foto: Mats Gustavsson
Foto: Mats Gustavsson
Foto: Mats Gustavsson
Foto: Mats Gustavsson
Foto: Mats Gustavsson

Ett tag efter man flyttat till smedjan byggdes en ny fabrik i Floda. Senare uppfördes ännu en fabrik i Hedefors. I Hedefors startades verksamheten av en herr Björkblom. De två fabrikerna hade lite olika inriktning, den äldre i Floda tillverkades personbilar och den nyare nyttofordon. I och med nybyggnationerna bytte verksamheten namn till Nya karosserifabriken. Företaget kom senare att byta namn ännu en gång till Flodaverken.

Foto: Mats Gustavsson
Foto: Mats Gustavsson
Foto: Mats Gustavsson
Foto: Mats Gustavsson
Karosserifabriken - 19xx. På bilden är ..... - Foto: Hasse Österman
Karosserifabriken - 19xx. På bilden är ..... - Foto: Hasse Österman
Nils Österman till höger arbetar på karossfabriken - Foto: Hasse Österman
Nils Österman till höger arbetar på karossfabriken - Foto: Hasse Österman
Nils Österman - Foto: Hasse Österman
Nils Österman - Foto: Hasse Österman

Byggnaderna

De olika husen hade olika verksamhet. I den lilla byggnaden hade man en experimentverksamhet. Tex testades plast och glasfiber. I den stora byggnaden var det snickeri och kontor på andra våningen. I bottenvåningen var karosseriverkstaden belägen. 

Floda karossen brinner

År 1958 natten mellan lördag 15:e och söndag 16:e mars brinner karosserifabriken ned. 

Dagens nyheter måndag 1958-03-17: Karosserifabrik eldhärjad. Värden för ett par hundra tusen kronor förstördes vid en eldsvåda natten till söndagen i  Floda karosserifabrik, Floda

Efter branden år 1958 - Foto: Evert Uddberg
Efter branden år 1958 - Foto: Evert Uddberg

Anställda på karossen var: 

Detta bör kompletteras ....Källor och efterforskning

Efterforskning: Lars-Erik Karlsson och Skallsjö hembygdsförenings studiecirkel 2022/2023.

Källor: Websida Leveranschassin levererade av Volvo åren 1949 - 1962 och där Birgitta Waldenborg på Medborgarkonroret i Lerum, Sveriges Privata Företagare nr 11. Västergötland (1939-1943), Skallsjöboken (Evald Widéll)

Bilder: Hasse Österman, Evert Uddberg, Mats Gustavsson, Lantmäteriets historiska kartarkiv och DigitaltMuseum (Fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner - Public Domain Mark (PDM) )