Högsboholms skola

Högsboholms skola fanns i två byggnader, en första på Högsboholms gård och en senare som byggdes 1928 vid Högsboholmsvägen och finns kvar idag men som privatbostad.

Högsboholms skola på 1930-talet – Foto Märta och Ingemar Liman
Högsboholms skola på 1930-talet – Foto Märta och Ingemar Liman

Personerna på bilden är ?  

Uppgifter om vilka personer som finns på bilden finns i två "versioner". Är det någon som vet är vi på hembygdsföreningen tacksamma för kommentarer. 

Version 1

Bakre raden från vänster: Morgan Jansson – Böledal/Bölet, Olof "Olle" Liman - Sävhult, Bengt Johansson – Fågelnäs, xx Johansson – Högsboholm, Herbert från Kärret, John "Bottna-John" Jansson – Botten, Lärare Gilbert Sjögren

Mellersta raden från vänster: Stig "LP" Johansson – Linneberg/Lindeberg, Evert Jansson - Böledal

Främre raden från vänster: xx Johansson - Högsboholm, Elvira Pettersson – Hasseldalen, Eivor Johansson – Högsboholm, Judit Larsson – Högsboholm, Ethel Jansson – Böledal/Bölet


Version 2 (från ett inlägg på Facebook)

Bakre raden från vänster: xx, Olle Liman, Herbert från Källeberg, Bottna-John, Stig-cykelhandlaren, xx, Lärare Gilbert Sjögren

Mittraden: xx, xx

Främre raden från vänster: xx, Svens? Mamma Margareta, xx, xx, xx


Lite historia

Till de mindre folkskolorna i Skallsjö hörde Högsboholms skola.

Den första bygganden tillkom omkring 1893, då patron Karl von Proschwitz på Floda upplät lokal för skolan. Den inrymdes i en byggnad, som tidigare ingick som en del i en större mangårdsbyggnad på Högsboholm, vilken på 1870-talet till hälften hade rivits ned. Det var då den kvarvarande delen av denna byggnad, som skolan fick disponera. Den hade tidigare avsevärt omändrats ifråga om exteriören.

När Sven Voler flyttar in på Högsboholm år 1927 finns ingen ersättningslokal. Temporärt flyttas allt bohag, skolbänkar m.m. upp till missionshuset.

År 1928 kommer den nya byggnaden för Högsboholms skola till. Den uppfördes några hundra meter norrut från Uspen och är idag Högsboholmsvägen 100. Marken köptes in av kyrkan från Trädets mark. Den vackra byggnaden blev däremot inte länge använd som skollokal, då Högsboholms skola lades ned år 1943. Sammanlagt hade skolverksamhet pågått i omkring 48 år vid Högsboholm.

Härifrån liksom från andra skolor som lades ned, gick nu istället skolskjutsar till skolorna i Floda. Den då relativt nya skolbyggnaden såldes som privatbostad.

Då den första skolan inrättades vid Högsboholm, blev Albertina Svensson lärare där och innehade befattningen till 1900, då Gerda Andersson blev hennes efterträdare och fortsatte där tills den nya skolbyggnaden kom till. Som lärare i den nyuppförda Högsboholms skola anställdes Gilbert Sjögren och stannade där tills den lades ned.

Källor och efterforskning

Efterforskning: Mats Ericson

Källor: Ingemar och Märta Liman, Facebook , Skallsjöboken, Lars Hagström

Bilder: Ingemar och Märta Liman