Program

Program för 2023


Se även aktuellt :  Aktuellt

Och vår blogg:  Blogg från aktiviteter

                                                          

Årsavgift 2023 100 kr för enskild eller 150 kr för familj.

Föreningens postgiro nr 414 124 -8 och swish nr 123-370 77 83.

Tack för att ni är med och stöttar hembygden!!!

Program för år 2023

Studieirkeln våren tisdagarna: 24 jan, 7 febr, 21 febr, 7 mars, 21 mars och 4 apr. Klockan 18.30 - 21.00 i Bergasalen i Gamla kontoret, V Bergs väg 9 Tollered . Vi fortsätter med industrier, Ryggebol, forntiden m.m. Ta med egen fika.

Årsmöte tisdagen den 14 mars klockan 18:30 i Bergasalen i Gamla kontoret, V Bergs väg 9 Tollered. Förhandlingar mm och Duon Kafé Krax spelar och sjunger folkliga visor från en gammal bondekultur.

Torpvandringar våren lördagarna 1 apr och 22 apr - ett samarbete med Equmeniakyrkan.
Den 1 april - Kl 11.00 samling vid Skallsjö skogar. Vi ser torpen Fågelbäck, Kolabotten, Kolugnstorp, Kolugnen, Branta-Katrinas och Saxås.
Den 22 april - Kl 11.00 samling vid Skallsjö skogar. Vi ser på torpen Håvared, Väster- och Österåsen, Krösekulle, Krösedal, hällkistan och röset vid Håvared, den gamla enkelspåriga järnvägen och en banvaktsstuga.

Natur- och hembygdsvandring söndag 7 maj. Vi går 5 km genom Ryggebol med omgivningar. Samåkning kl. 10 från Floda station till Gategården. Ta med fika och grova skor.

Gökotta 18 maj kl. 8:00, samling vid Hembygdsgården. Gemensam gökotta med Equmeniakyrkan och Skallsjö kyrka. Vid regn inomhus. Ta med eget fika. Efteråt inbjuds vi till en vandring till Skallsjö kyrkoruin.

Hembygdsdag på Skallsjögården, nationaldagen tisdag 6 juni kl. 12-15. Bondgården återuppstår med gratis hästskjuts, smådjur att klappa och mata, musik, hemslöjd, kaffeservering, korv, lotteri m.m. Kom och träffa bekanta, ta med barn och barnbarn till en trevlig dag.

Blomstervandring - onsdag21 juni. Vi besöker en plats i Skallsjö och ser på blomsterrikedomen tillsammans med Naturskyddsföreningen. Samling parkeringen vid stationshuset Stenkullens stationshus kl. 18:00. Ta med fika och grova skor.

Slåttergille, ängens dagpå Skallsjö hembygdsgård. Söndag 6 aug. kl. 08-12. Lieslåttern är nödvändig för att gynna de fina ängsblommorna. Kom och pröva, i morgondaggen är det lätt att lära sig slå. Slipade liar finns att låna och vi bjuder på fika.

Natur- och fornminnesvandring kulturarvsdagensöndag 10 sept. Vi samlas vid Hillefors grynkvarn kl. 10 och går 5 km på vår nya forntidsled till Oryds gravfält och Skallsjö ängar. Ta med fika och grova skor. Arrangemang i kvarnen pågår samtidigt.

Torpvandringar hösten
lördag 23 sept, vi besöker södra Skallsjö,Hallabron, Kvarnlyckan, Rännedalen och Råbo skola - ett samarbete med Equmeniakyrkan
lördag 21 okt – vi besöker Floda centrum vandring - ett samarbete med Equmeniakyrkan och PRO Floda
lördag 18 nov – vi besöker Öijared med Pålstorp, Hultet, Pålstorps udde i ett samarbete med Equmeniakyrkan 

Spökvandring lördagen den 11 november kl. 18:00 på Skallsjö hembygdsgård. Små och stora är tillsammans välkomna att följa med på en liten vandring runt gården där det kommer att berättas "kusliga sägner från förr" och det kan hända att ett eller annat spöke dyker upp .... !!! Efter vandringen bjuder vi på varm saft och möjlighet att prata vidare och ställa frågor ☺ Samling inne i Skallsjögården..

Bildvisning, - mer info kommer. Lennart Palm från melodikrysset berättar i del 2 om sina spännande upplevelser i kyrkornagravvalv.

Tomtestuga, Tomtestuga på Skallsjögården, söndag 10 december kl 11-14 Obs tid! Barn och vuxna är välkommen att träffa tomtar i alla vrår och skriva önskelistor. Kaffeservering, hemslöjd, korvgrillning, julkärvar, lotteri, musik, hästar mm.

Arbetskvällar : på Skallsjögården måndagar kl 18.00 Kom och hjälp till med underhåll av byggnaderna, målning av fönster mm. För mer information kontakta styrelsen (se nedan) eller skicka e-post till info@skallsjo.nu . Kontaktuppgifter för styrelsen är: skallsjo.nu/styrelse/

Studiecirkeln höst: Vi planerar att ha cirkeln i höst också. Se hemsidan eller kontakta Lars-Erik.

Mer och löpande information finns på vår hemsida skallsjo.nu/program/  


Mer och löpande information finns på vår hemsida www.skallsjo.nu och facebook sida.