Program

Program 2021

Se även aktuellt :  Aktuellt

Och vår blogg:  Blogg från aktiviteter

                                                               Program för år 2021

Skallsjö Hembygds-och Fornminnesförening

Årsavgift 2021 100 kr för enskild eller 150 kr för familj.

Föreningens postgiro nr 414 124 -8

Den pågående pandemin gör vår planering mycket osäker. Vi följer Smittskyddsmyndighetens rekommendationer och ändrade regler kan komma med kort varsel så håll därför koll på vår hemsida. (www.skallsjo.se) Under alla förhållanden gäller att hålla bra avstånd till varandra och inte delta om du känner symptom.

Tack för att ni är med och stöttar hembygden!!!

Årsmöte DATUM EJ FASTSTÄLLT. Vi har ännu inte genomfört förra årets årsmöte och vi vet inte när reglerna kommer att lättas upp efter vaccineringen. Förhoppningsvis kan vi ha ett möte utomhus i

September. Vi kommer att meddela plats och tid via vår hemsida och Facebook.

Natur- och kulturvandring söndag 25 april. I samarrangemang med turistföreningen går vi i lugn

takt längs Säveån med omgivningar mellan Floda-Stenkullen. OBLIGATORISK FÖRANMÄLAN till

Maud Eklöf 0702-683908 senast 23/4. Ta med matsäck och grova skor.

Blomstervandring torsdag 17 juni kl.18. I samarrangemang med naturskyddsföreningen besöker vi en vacker plats i Skallsjö och tittar på växter. OBLIGATORISK FÖRANMÄLAN till

Lars-Erik Karlsson 0709-474678. Ingen samåkning och håll avstånd under vandringen.

Hembygdsdag Skallsjögården. Med nuvarande regler kan vår hembygdsdag inte genomföras. Om reglerna skulle lätta senare i sommar återkommer vi med mer information via vår hemsida och Facebook.

Slåttergille Skallsjögården söndag 8 augusti kl. 8-12. En säker och trevlig utomhusaktivitet där vi

håller bra avstånd till varandra och gynnar den biologiska mångfalden. Med våra nyslipade liar är det lätt att lära sig slå.

Höstvandring september-oktober. Förhoppningsvis kan vi inviga vår nya vandringsled som vi just nu arbetar med i form av ett LEADER-projekt. Vi återkommer med mer information via vår hemsida och Facebook.

Tomtestuga Skallsjögården söndag 5 dec kl 11-14. Vi hoppas att vi kan genomföra denna aktivitet som planerat. Vi återkommer med mer information via vår hemsida och Facebook.

Övrigt:

Besök på Skallsjögården, och info ang Hembygdscirkeln: ring Lars-Erik 0709-474678

Gudstjänster i Kyrkoruinen/Hembygdsgården: se annons i tidningen

Ni hittar oss också på FB

Föreningens styrelse 2021: Ingemar Rapp 348 18

Lars-Erik Karlsson ordf tele 0709-474678 Erik Wendelsjö 0702-026871

Conny Carlsson vice ordf tele 344 82 Peter Kjellberg tele 0706-828620

Liselotte Ivermo kassör tele 073-5678961 Gun-Britt Perman tele 0322-139 34

Helena Stroem sekr tele 0766-325270 Urban Stroem tele 323 81