Program

Program för 2023


Se även aktuellt :  Aktuellt

Och vår blogg:  Blogg från aktiviteter

                                                          

Program för år 2023

Skallsjö Hembygds-och Fornminnesförening

Årsavgift 2023 100 kr för enskild eller 150 kr för familj.

Föreningens postgiro nr 414 124 -8

Tack för att ni är med och stöttar hembygden!!!

Program för 2023 

Studieirkeln i vår 2023 blir på tisdagar: 24 jan, 7 febr, 21 febr, 7 mars, 21 mars och 4 apr. 

Klockan 18.30 - 21.00  i Bergasalen, Tollered . Vi fortsätter med industrier, Ryggebol. forntiden m.m .

Ta med egen fika. 

Natur- och forntidsvandring våren  - Ryggebol , söndag 7/5 - mer info kommer

Torpvandringar  våren -  1/4 och 22/4 (preliminärt)- mer info kommer

Hembygdsdag - Nationaldagen 6/6 - mer info kommer.

Årsmöte - Preliminärt mitten av mars .

Blomstervandring - mer info kommer.

Slåttergille - · 6/8 - mer info kommer

Natur- och forntidsvandring hösten- mer info kommer

Torpvandringar hösten - 23/9 (preliminärt), 21/10 och 18/11 - mer info kommer

Spökvandring - Oktober eller november - mer info kommer

Tomtestuga - 2:e advent mer info kommer.

Arbetskvällar - Prel. Måndagar under sommarhalvåret  - mer info kommer . 


Mer och löpande information finns på vår hemsida www.skallsjo.nu och facebook sida.