Program

Program för år 2022

Se även aktuellt :  Aktuellt

Och vår blogg:  Blogg från aktiviteter

                                                          

Program för år 2022

Skallsjö Hembygds-och Fornminnesförening

Årsavgift 2022 100 kr för enskild eller 150 kr för familj.

Föreningens postgiro nr 414 124 -8

Tack för att ni är med och stöttar hembygden!!!

Natur- och forntidsvandring söndag 29 maj . Vi samlas vid Floda station kl. 10 och går 3 km på vår nya forntidsled till Skallsjö hembygdsgård och fortsätter 4 km. tillbaka förbi utsiktsplatserna på Nordåsen. Ta med fika.

Hembygdsdag på Skallsjögården måndag 6 juni kl.12-15. Bondgården återuppstår med gratis hästskjuts , smådjur att klappa och mata , musik, hemslöjd, kaffeservering, korv, lotteri, bokförsäljning m.m. Kom och träffa bekanta, ta med barn och barnbarn till en trevlig dag.

Årsmöte tisdag 14 juni kl. 18.30. Plats Bergasalen i Gamla kontoret, V Bergs väg 9 Tollered. Förhandlingar mm. Föredrag - Marie Hjalmarsson Engelke presenterar sin nya bok om Sophie Elkans liv. Detta genom hennes brevväxling med Selma Lagerlöf.

Blomstervandring torsdag 23 juni. Vi besöker en plats i Skallsjö och ser på blomsterrikedomen tillsammans med Naturskyddsföreningen. Samåkning från Stenkullens stationshus kl. 18 00. Ta med fika och grova skor.

Slåttergille, ängens dagpå Skallsjö hembygdsgård lördag 6 aug. kl 08-12. Lieslåttern är nödvändig för att gynna de fina ängsblommorna. Kom och pröva, i morgondaggen är det lätt att lära sig slå. Slipade liar finns att låna och vi bjuder på fika.

Natur- och fornminnesvandring kulturarvsdagensöndag 11 september. Vi samlas vid Skallsjö hembygdsgård kl. 10 och går 4 km. på vår nya forntidsled till Skallsjö ängar och gravfältet i Oryd. Tillbaka går vi en annan väg 4 km. Ta med fika och grova skor.

Spökvandring, lördag 12 november kl. 18 30 på Skallsjö hembygdsgård. Små och stora är tillsammans välkomna att följa med på en liten vandring runt gården där det kommer att berättas "kusliga sägner från förr" och det kan hända att ett eller annat spöke dyker upp .... !!! Efter vandringen bjuder vi på varm saft och möjlighet att prata vidare och ställa frågor ☺ Samling inne i Skallsjögården..

Bildvisning, tisdag 15/11 kl 19. i Bergasalen, Gamla kontoret, V. Bergs väg 9, Tollered. Lennart Palm från melodikrysset berättar om sina spännande upplevelser i kyrkornagravvalv.

Tomtestuga, Tomtestuga på Skallsjögården, söndag 4 december kl 11-14 Obs tid! Barn och vuxna är välkommen att träffa tomtar i alla vrår och skriva önskelistor. Kaffeservering, hemslöjd, korvgrillning, julkärvar, lotteri, musik, hästar mm.

Arbetskvällar : på Skallsjögården måndagar kl 18.00 Kom och hjälp till med underhåll av byggnaderna, målning av fönster mm. För mer information kontakta styrelsen (se nedan) eller skicka e-post till info@skallsjo.nu . Kontaktuppgifter för styrelsen är: www.skallsjo.nu/styrelse/ 

Studiecirkeln: Vi planerar att starta cirkeln igen i höst. Se hemsidan eller kontakta Lars-Erik.

Mer och löpande information finns på vår hemsida www.skallsjo.nu