Kolugnstorp (Ragges)

Torp under Nääs
1839 - 1895

Torp på Nääs mark mitt emot Kolabotten i äldre tider troligen under Floda. En förteckning över gårdar och torp i Skallsjö 1735 upptar även Kolugnstorp. Kan därför vara tillkommit redan i början av 1700-talet. Torpet kallas också "Ragges" och backen intill "Ragges-li".

Kolugnstorp - 2021
Kolugnstorp - 2021

Namnet kommer från Kolugnen som ligger bredvid. En kolugn är en "fast" och murad kolmila som kan återanvändas. Funderingar runt detta torpet: Åker och äng är minimalt runt detta torp men såklart fanns det skoga att beta i för boskapen. Men var det så att man skulle sköta Kolungen på något vis ? Inga fakta finns som styrker detta. Mer om kolugnen här: Kolugnen

Fakta som finns är däremot att år 1839 flyttar Olof Andersson och Elin Carlsdotter från Hulan (Hålan) till Kolungstorp. Då var järnbruket i Floda igång och behovet av träkol fanns från smedjorna i nere Floda.

De som bodde på Kolugnstorp åren 1839-1840 var:

Hushåll (1) - Torpar familjen

 • Olof Andersson, 1801-12-18, Torpare
 • Elin Carlsdotter, 1802-10-07, Hustru
 • Christina, 1832-11-01, Dotter
 • Elsa, 1840-01-14, Dotter

Hushåll (2) - Inhyses familjen

 • Johannes Bengtsson, 1814-10-10, Man
 • Anna Christina Börjesdotter, 1818-11-14, Hustru
 • August, 1839-10-23, Son

År 1847 flyttar familjen, Olof Andersson och Elin Carlsdotter, ut och till Sävhult.

Lysning 1843

År 1843 i november lyses det för drängen Johannes Olofsson och pigan Anna-Catarina Höök, båda från Maden. Han var 26 år gammal och hon var 22 år. Dessa bosätter sig sedermera på Kolugnstorp. Båda dessa kom från Nårunga.

År 1855 flyttar de, eventuellt från Sävhult, in till Kolugnstorpet. Här kommer paret att bo kvar resten av livet. Familjen ser ut som följer:

 • Johannes Olsson, 1817-10-16, Torpare
 • Anna Catharina Höök, 1821-04-28, Hustru
 • Johan August, 1863-06-09, Son
 • Anna Maria, 1850-10-05, Dotter
 • Carolina, 1856-08-09, Dotter, gift med Anders Hansson Nääs "Stall-Anders"
 • Johanna Charlotta, 1860-10-31, Dotter
 • Tilda, 1867-01-10, Dotter
 • Karl Isak, 1870-10-25, Son

På 1880-talet är det bara yngsta dottern Tilda kvar i torpet och Johannes är bräcklig.

Kolugnstorp, kolugnen, Kolabotten - 1847
Kolugnstorp, kolugnen, Kolabotten - 1847

Slutet och 1890 talet

Under de sista åren, från 1888, flyttar hela fyra familjer in och ut. Från många håll, Göteborg, Gamlestaden, Bollebygd (Hoahult), Lerum, Floda och tom Amerika. År 1893 flyttar Carl Johan Olausson, född 1877-01-05 i Bollebygd/Hoahult, ut till Amerika endast 16 år gammal.

Mitt i allt ihop lever de gamla paret Johannes och Anna Catharina, nu båda bräckliga, kvar. Anna Catharina Höök dör 1891. De kom att vara gifta i nästan 50 år.

Bouppteckning från 1892 efter hustrun Anna Catharina Höök död den 5 oktober 1891 efterlärnnande änkemannen Johannes Olsson upptar bl.a. 2 kor och 2 får. Upptecknare var Erik Blomberg i Råbo och Benjamin Börjesson i Kolabotten. Till sist dör änkemannen Johannes Olsson år 1895 och med detta är det slut på Kolugnstorpet.

August Andreasson, i Viebo för inrop på auktion i Kolugnstorp att betala den 1 juni 1894. En bakplåt 3,75 och en en jernharv 2,50. Auktionsförrättare Paulus Wahlin.

Huset stod kvar några år men sedan togs det ned och flyttades till Lyckebo, Nääs, efter vägen till Åstebo. Kvar finns nu spår av husgrund, skorstenspipa och källare samt odlingsrösen.Skriv din text här ...

Kolugnstorp, kolugnen, Kolabotten - 1890 talet
Kolugnstorp, kolugnen, Kolabotten - 1890 talet

Hitta hit

Kolungstorp ligger i södra delen av Skallsjö socken. Kör Högsboholmsvägen söder ut. Sväng av på Viebovägen och stanna vid Kolabotten som är första gården till höger. Huset ligger på andra sidan vägen (öster) och är markerat med en skylt.

Exakta GPS koordinater finns här på hemsidan här: Google Maps

Källor och efterforskning

Efterforskning: Mats Ericson och Gunnar Johansson (Kjell Johansson)

Källor: RAÄ, Kyrkböcker, mantalslängder

Bilder: Mats Ericson och Häradskartan ur Lantmäteriets historiska kartarkiv