Björks (Björcks) färgaffär

Bredvid Skinskallen låg en liten affär som sålde den lite udda kombinationen av godis och färg.

Det var "AB S. Björcks färghande"l som startades och innehades av Sven Emil Björk 1896-1964 och hans fru Sara Evelina född Johansson 1896-1990. Sara var syster till den "berömde" Karl Justus.

Efter Svens frånfälle drev Torsten Björk butiken. Torsten var fosterbarn hos Carl Emil. Det var kiosk i ena halvan och målarfärgsförsäljning i andra halvan. På slutet lade dom ner måleriverksamheten.

Huset ligger kvar (nu 2022) och ligger alldeles vid Gamla vägen, men någon färg eller godis säljs inte längre.

Johnny Lundgren utanför färgaffären
Johnny Lundgren utanför färgaffären

Johnny Lundgren:

Här har jag handlat ett paket Radion tvättmedel i S. Björks färghandel. Skulle tro att det är 1954. Det var ju inte så långt att gå, eftersom vi bodde i Solhem. På Skinnskallen.

Etikett från färgaffären
Etikett från färgaffären

Ingemar Rapp berättar:

När Björks lade ned verksamheten köpte jag upp en hel del färg där. Detta är en av etiketterna som jag sparat.

Skinskallen och färgaffären
Skinskallen och färgaffären

Skinskallen och färgaffären vid vägen som ännu inte fått asfalt. Någon gång på slutet av 1960-talet.

Källor och efterforskning

Efterforskning: Johnny Lundgren och Mats Ericson

Källor: Ingemar Rapp och Facebook

Bilder: Johnny Lundgren och Ingemar Rapp