Skallsjös tidsepoker

Informationstavlorna visar de olika tidsepokerna Skallsjö. Om dess historia kan man läsa om nedan. Speciellt att notera är för området Skallsjö by är bronsålders-hägnet och järnålders-långhuset. 

Epokerna vi delat in dessa delar: Stenålder, bronsålder, järnålder, medeltid och nyare tid. 

För mer information runt det gamla jordbruks-tiden med torp och gårdar titta på sidan: Skallsjö socken

Stenålder och bronsålder
Stenålder och bronsålder
Järnåldern
Järnåldern
Medeltiden och nyare tid
Medeltiden och nyare tid