Skallsjös tidsepoker

Informationstavlorna visar de olika tidsepokerna Skallsjö. Om dess historia kan man läsa om nedan. Speciellt att notera är för området Skallsjö by är bronsålders-hägnet och järnålders-långhuset. 

Stenålder och bronsålder
Stenålder och bronsålder
Järnåldern
Järnåldern

Notera att man i Skallsjö by har man hittat:

  • Resterna av två järnålders-långhus hittats, det ena med 30 meters längd.
  • Ett bronsålders-hägn, unikt för Norden, här är användningen fortfarande är oklar.

Medeltiden och nyare tid
Medeltiden och nyare tid
Kyrkoruinen
Kyrkoruinen