Tjärnet (ofta stavat Kärnet)

Torp under Högsboholm och sedemera Floda
1690 - 1910

Den gamla trappan, 2021
Den gamla trappan, 2021

Torpet Tjärnet (Tjärna-Tjärn)

Torpruinen efter torpet Tjärnet ligger alldeles nära gränsen mot Bollebygds socken och bredvid den ligger tjärnen Tjärnatjärn. Namnet har genom åren stavats på många sätt: Tjärnet, Tjärn, Kärnet, Tjärnatjärn, Kiernet, Kiärnet och Tiernet.

Historien

Tidigaste noteringen är från år 1699 i en jordebok, då stavat Kiärnet. Torpet lydde då under Högsboholm och Gustav Abraham Öhrnevinge. Året efteråt, 1700, blev Lars vid Kiärnet fadder till en Carin från Bränåhs (Brännås) och två år senare, 1702, var hustru Anna vid Kiernet vittne till dopet av Gunnur från Lilla Biörnåhs (Björnås). Så troligen har man brutit mark och byggt torpet på 1690 talet och troligen var Lars och Anna de första som bodde på torpet. Paret verkar ha fått tre barn.

Vid denna tiden låg torpet under Högsboholm, ofta kallat Ulfsbo eller Högsboholm, vilket det skulle göra till 1770. Som tidig ägare ser vi Gustav Abraham Öhrnevinge, även kallad Major Öhrnevinge.

Många olika brukare på 1700-talets början

Namn som framkommer är Gunnur år 1709 och 1714, men om han var den nya torparen vet vi inte. På 1720-talet tar Hans över men redan på 1730-talet verkar en Mårten ta över. Mårten är far till flera barn varav den äldste heter Måns. Måns tar över torpet på 1750-talet och år 1754 vigs drängen Måns Mårtensson med pigan Karin Gunnarsdotter. Fadern Mårten Svensson verkar leva kvar på torpet och dör där år 1757.

Torpet obrukat

Vad som sedan händer är oklart men själva brukandet av torpet upphör under 1760 och 1770-talet. Torpet ska då ha varit obrukat och ingen skatt (kunde) tas ut. Ändå kan man se att Elin och Bitta (Britta?) lever där och att Thor/Tore Karlsson också bor där. Vad som orsakade att man inte brukade jorden kan man undra men även närliggande torpet Långås låg för fäfot ungefär samtidigt.

Torpet brukas igen

Under 1780-taler tar en Anders Jonsson över. Han bor där med sin utgamla moder och sin bror Pär. År 1781 gifter han sig med Britta Svensdotter från Östra Strurvås.

Drygt tio år senare, år 1793 har Bengt Ingemarsson, född 1765-10-01, tagit över och han kommer att bo kvar till han dör 1827. Bengt har en hustru som dör tidigt men hans mor Ingeborg, född 1729, är segare och blir över 90 år. Det var gammalt på den tiden! Hon står som änka, bräcklig och fattihjon i böckerna. Efter Bengts död tar hans syster Ingegerd Ingemansdotter, född 1770-07-19, över tills hon 1831 flyttar till Barkhult.

Varg

Tidigt på 1800-talet kom en varg fram till Västra Viebo. På något sätt skrämdes den i väg därifrån. Tyvärr för de som bodde på det Tjärnet begav den sig dit istället och där åt den katastrofalt upp deras enda ko.

Johannes Andersson

År 1831 blir Johannes Andersson, född 1810-06-24, den nya torparen och nu inleds den sista fasen i torpets historia. Han är gift med Anna Britta Olsdotter, född 1799-06-01, och paret får fyra barn. Två av barnen är August, född 1836-07-07, och Lovisa född 1839-02-10 och de kommer att leva hela livet på torpet. Johannes dör 1868 och då tar hans hustru Anna Britta över och hon är torpare tills hon dör 1873. Då tar sonen August över och han och sin syster Lovisa kommer att leva där tills de dör.

Bortauktionerade barn

Under Johannes och August år som torpare fanns det ett antal foster-söner och foster-döttrar. Detta är alltså så kallade bortauktionerade barn som fick bo och arbeta hos de som krävde den lägsta ersättningen för fattighjonet under ett år. Här verkar flera dock flera ha stannat under 10-talet år eller mer.

Slutet och en sorglig bouppteckning

År 1904 flyttar den sista foster-dottern, Hildur, ut från torpet och bosätter sig i Partille. Hon har då gift sig och fått en son. Kvar är då bara de gamla syskonen August och Lovisa. August dör 1906 och Lovisa dör 1910. De är de sista som bodde på torpet och där hade de bott hela sitt liv sedan de föddes 1836, respektive 1839. Så de blev hela 80 och 81 år gamla. Vid August bouppteckning år 1907 hade han tillgångar på 6:00 kronor. 50 öre i diverse småsaker och 5:50 i gångkläder. Med andra ord ägde han bara kläderna han hade på kroppen. 

Hitta hit

Tjärnet ligger i södra delen av Skallsjö socken. Kör Högsboholmsvägen söder ut. Tag av till höger efter Högsboholms gård på Björnåsvägen. Kör c:a 2,5 km och stanna där Björnåsvägen slutar. Fortsätt till fots förbi bommen och gå c:a en km, där vid Långåsa lya, ta vägen som går till vänster och gå den till den slutar vid Trullamossen. Där ta stigen som leder österut och gå någon halv km. Torpruinen ligger något väster om Tjärnatjärn. Se bilden nedan.

Exakta GPS koordinater finns här på hemsidan här: Google Maps


Källor och efterforskning

Efterforskning: Mats Ericson

Källor: RAÄ, Kyrkböcker, mantalslängder, jordeböcker, mm

Bilder: Mats Ericson, Häradskartan, Lantmäteriets Min karta och Häradskartan ur Lantmäteriets historiska kartarkiv.