Bilder och dokument från Skallsjö och Floda

Torp, gårdar, hemman, mm

Våra gamla torp ruiner (torp grunder).

Torpruiner

Gårdar och torp i bruk

Gårdar och torp i bruk

Vägar, broar, mm

Våra gamla vägar och broar

Vägar och broar

Personer  

Personer och personligheter från förr

Personer från Skallsjö


Kartor

Karta ur Lantmäteriets historiska kartarkiv
Karta ur Lantmäteriets historiska kartarkiv


Gamla kartor finns tex i  kartbild.com där man kan se kartor och flygbilder från olika årtal. Tex är har Floda centrum 1890 talet, 1960 runt, 1962 och 1975  runt.  

Se mer hur man kan använda kartor nedan

Floda Centrum

Se även länkar https://kartbild.com/#17/57.80719/12.36035/0x10