Bilder och dokument från Skallsjö och Floda

Gamla kartor finns tex i  kartbild.com där man kan se kartor och flygbilder från olika årtal. Tex är har Floda centrum 1890 talet, 1960 runt, 1962 och 1975  runt.  

Se mer hur man kan använda kartor nedan

Floda Centrum

Se även länkar https://kartbild.com/#17/57.80719/12.36035/0x10  


Våra gamla torp ruiner (torp grunder).

Torpruiner

Gårdar och torp i bruk

Gårdar och torp i bruk

Våra gamla vägar och broar

Vägar och broar