Litteratur, mm

Litteratur lista över tryckt, otryckt och information på internet

Litteratur, etc som finns om Skallsjö socken och där Floda, Nääs, Tollered, mm

Litteratur

Skallsjöboken av Evald Widéll

  • I denna länken finns en karta ifrån boken med alla torp, gårdar, mm Torpruiner

Nääs i äldre tider av Hans Thorbjörnsson, Lars-Erik Karlsson och Bengt Olsson

Vädtle Härad av F E Edgren 

Wättle härad 1758 av Severin Jacobsson Ström

Minnen från Tollered av Gruppen Tolleredminnen

Från början till Slutet & 92 historiska skyltar däremellan av bl.a Peanuts och Cecilia Olsen (Tollered)

Slöjd och lek på Nääs en bildkrönika om ett kulturarv av Hans Thorbjörnsson

Nääs och Otto Salomon slöjden och leken av Hans Thorbjörnsson

Lerums vägar fyra socknars väghistoria av bl.a. Hans Falklind och Lars-Erik Karlsson

Förgyllande skrin - Carl Wilhelm Persson


Otryckta källor

Livet på Floda säteri kring sekelskiftet av Skallsjö Hembygds och Fornminnesförening

Järnbruket i Floda av Skallsjö Hembygds och Fornminnesförening

S/S Sävelången av Skallsjö Hembygds och Fornminnesförening

Riksarkiven

  • Kyrkböcker
  • Mantalslängder
  • Jordeböcker
  • Vättle härads domböcker

Internet

Skallsjö hembygdsföreningwww.skallsjo.nu och en Facebook sida

  • Fliken "Skallsjö by / Vandringsleden" visar leden och Skallsjös historia
  • Fliken "Skallsjö socken" innehåller gårdar, torpruiner, industrier, järnvägen och personer 

Nääswww.naas.se 

Tollered: Facebook grupp Tolleredsminnen

Floda: Facebook grupp "Hänt i Floda genom åren"

Foldrar

Vandringsledens fyra foldrar finns att hämta här: Foldrar att ladda ned och djupare information