Kusebacka bro över Säveån 

Eftersom en del av vår nya vandringsled går vid Kusebacka bro följer lite historik runt den.

Från början kallades bron för Oryd stockar. Betydelsen av stock är här en smal spång där en eller två stockar lagts i bredd på nedslagna pålar. Denna spång kunde endast användas av gående, hästar och kärror var hänvisade till att vada över Säveån. Men antagligen så kunde man få över även hästar över spången för att vada över är bara möjligt vid torrperioder.

Spången var en del av den gamla prästvägen som gick mellan Skallsjö gamla kyrka (kyrkoruinen) och Stora Lundby kyrka (dagens Gråbo). Vid en sockenstämma år 1712 begärde kyrkoherden att församlingen skulle laga Oryd stockar. Och vid en sockenstämma år 1797 klagas det på "de s.k. Oryds stockar är sedan fem år förfallen och i det vådligaste belägenhet". Stämman beslutade att sätta den i sådant stånd att den med säkerhet kan överfärdas. Någon gång under senare delen av 1800-talet, när Von Proschwitz var godsherre på Floda säteri, byggs en ny bredare bro med stenkar och landfästen i sten. Dessa stenkar är desamma som fortfarande används. Denna nya bro byggdes c:a 20 meter uppströms den gamla spången.

Hur bron såg på början av 1900 talet kan ses på bild 1 och 2 från 1926. De som står på bron är två flickor från dåvarande Skallsjö västergård. Bron användes även som dansbana på lördagskvällarna när vädret tillät.

Direkt på högra sidan (på bild 3) om bron tog bönderna i Ryggebol sand och snäckskal. Snäckskalen användes till hönsen för att skalen på äggen skulle bli starka och fina. Också vid andra brofästet togs sand och snäckskal.

År 1986 byttes träbjälkarna mot stålbalkar men karaktären av träbro behölls.

På bild 3 syns Kusebacka bro och något nedströms syns på samma bild landfästet till Oryd stockar. På bild 4 syns landfästet till Oryd stockar och till vänster hämtades sanden och snäckskalen.

Bakom det lilla röda huset, mitt i bild på bild 3, ligger torpet Brobacken, även kallat Gamlerättarens, kvar. Fortfarande på 1850 talet kallades det Stockebacken.

År 2021 har tom bron använts till en vigsel (bild 6). I Augusti 2021 gifter sig Magnus och Azenith Wallentin på Kusebacka bro. Magnus själv är född och uppvuxen i huset som ligger närmast Kusebacka bron. Tänk vilken fantastisk bro !

Kusebacka bro 2021 - Bild 3
Kusebacka bro 2021 - Bild 3

Källor och efterforskning

Efterforskning: Mats Ericson

Källor: Lars-Erik Karlsson, Ingemar Rapp, Karin Wallentin, böckerna Lerums vägar och Skallsjöboken (Evald Widéll).

Bilder: Ingemar Rapp, Karin Wallentin och Mats Ericson

Kusebacka bro, år 1926 - Bild 1
Kusebacka bro, år 1926 - Bild 1
Landfäste Oryd stockar - Bild 4
Landfäste Oryd stockar - Bild 4
Vigsel 2021 på Kusebacka bro - Bild 6
Vigsel 2021 på Kusebacka bro - Bild 6
Kusebacka bro, år 1926 - Bild 2
Kusebacka bro, år 1926 - Bild 2