Fänrikens eller Paradiset

Backstuga, beboddes från c:a 1875 till 1898 

Kallas även Långås Backstuga

Fänrikens eller Paradiset var en backstuga något söder om Björnås.

Backstugan låg under Högsboholm och beboddes mellan c:a 1875 och 1898.

Fänriken och hans mor Skrecka

De två som bodde där var "Fänriken" (han verkar bara ha kallats så) hette egentligen Edvard Flodin och hans mor Christina Andersdotter som kallades "Skrecka".

Fänriken / Edvard Flodin var född 1861-02-15 i Långås. Hans far var Anders Olsson och mor var Cristina Andersdotter. Senare i husförhören står födelsedatum 1861-02-06 av någon anledning. Hans mor Christina Andersdotter som var född 1817-08-17 i Björketorps socken vilken idag ligger i Bollebygds socken.

"Fänriken" vill bestämma över andra. Här planterade hans mor blommor vid backstugan och det blev vackert som paradiset.

Backstugan var en ryggåsstuga och ska tydligen varit någon slags undantagsstuga för Christina Andersdotter. Grundrester finns kvar och några odlingsrösen. Några höns skall ha funnits vid backstugan.

Edwald Widell skriver:

En backstuga. De sista som bodde där var "Skrecka" och hennes son Edvard. Backstugans sidomurar syns ännu. Ingen jord brukades till detta ställe, blott ett litet stycke potatisland och ett litet land för korn och havre. Inga kreatur, blott några höns, som inrymdes i den lilla backstugan, vilken utgjordes av blott ett rum, där de två människorna lagade sin mat och sov. Våren 1897 var jag med en av mina systrar på besök i stugan hos de två och jag har mycket starkt och levande minne och intryck av stugan och dess detaljer.

Slutet

Cristina flyttade till Orrås fattigstuga år 1898 och då flyttade även Edvard ut men till Loppetorpet men redan år 1900 flyttar även han till Orrås fattigstuga.

Det tycks alltså att det var en kort tid som Paradiset fanns till. 

Hitta dit

Torpet ruiner ligger söder om slutet på Björnåsvägen. I vägens slut finns en vändplats med en bom. Från vändplatsen är det c:s 500 meter söderut på skogsvägenen. Ruinen ligger till vänster 5 meter från vägen. Paradiset står utsatt på Lantmäteriets karta. En skylt sitter framför den gamla grunden.

GPS koordinater finns här på hemsidan.

Källor och efterforskning

Efterforskning: Gunnar Johansson (Kjell Johansson) och Mats Ericson. 

Källor:  Kyrkböcker, Skallsjö Hembygdsförening, Edwald Widéll 

Bilder Mats Ericson och Häradskartan ur Lantmäteriets historiska kartarkiv.

Den minimala backstugan i sluttningen - 2021
Den minimala backstugan i sluttningen - 2021