Lilla Högsboholm, även kallat "Fjälls"

Gård och hus, byggt 1928

Nuvarande Högsboholmsvägen 95 

Vid köpet av Högsboholm som Sven Voler gjorde år 1927 ingick fastigheten där Lilla Högsboholm nu ligger. Den sistnämnda fastigheten sålde Sven Voler till August Fjäll för 6.000 kronor (troligen år 1928). Inga byggnader fanns på tomten då men i försäljngen ingick en av tre baracker som Floda haft vid vägen nedanför Högsboholm för arbetarna på sågen. Den barack som ingick i köpet var egentligen "matserveringen" och låg mitt emot ramsågen på Oskullen, dvs sågen som fanns vid Högsboholm på 1920-talet. Man kan fortfarande se en ståldubb som är inslagen i berget för att säkra sågen. August Fjäll plockade ner matserveringen och byggde detta rätt lilla hus och gav det namnet Lilla Högsboholm.

Notera att lokomobilsågen låg på Bocksmossestrand, alltså på den mark som nu är en del av Bocksmossen. Och det som nu är parkeringen vid badstranden är inget annat än en tipp. Man fyllde här sjön med "vedskrot"! Märkligt nog med bakar, spån och lats. Lats är de tämligen tunna träribbor som man använde när man reveterade hus. Alltså dess träbitar, kycklingnät samt kalk.

Samma år, 1929, som August Fjäll köper Lilla Högsboholm gifter han sig med Elfrida (Frida) Johansson. August Fjäll kommer från Naverstad i Bohuslän men Elfrida är född och har bott på det närbelägna torpet Lindeberg (Linneberg). Elfrida har en son vid namn Stig Elof. På 1930-talet ser familjen ut så här:

  • August Fjäll, 1887-12-27, Dör 1972
  • Elfrida "Frida" Teresia Fjäll, f.d. Johansson, 1894-04-28, Dör 1981
  • Stig Elof, 1921-06-23


Jul hos Fjälls i slutet av 1950-talet, August Fjäll 2:a från höger och Frida längst till höger
Jul hos Fjälls i slutet av 1950-talet, August Fjäll 2:a från höger och Frida längst till höger

Lars Hagström berättar om Fjälls:

Julkalas hos Fjälls på Lilla Högsbolm. Jag gissar att det är i mitten på 1950-talet. Zooma in bilden. Julkorv, vörtbröd samt hårt bröd. Två drickor. Hyacinten är nog där bara för att piffa upp det hela. Annars väldigt lätt välta den! Fjäll ser inte så där jätteförtjust ut! Skinkan strategiskt i mitten. Senapen lite dold. Kolla att locket är inte borttaget på sillburken. Granen i högra hörnet är helt klart tagen på egna marken. Självfallet så finns flygfotot på stället i bakgrunden. Helt säkert har Stig Cykelhandlaren taget fotot, alltså Fjälls styvson.

Enar och Lisa Larsson brukade köpa mjölk av Fjälls. En söndag kom Fjäll upp och frågade: Ska ni inte ha nå´n mjölk idag? Enar och Lisa var sena den dagen. Jo...sa Enar. Bra...sa Fjäll och gick. Men som Enar sa....Han kunde väl tagit med sig mjölken när han ändå kom!!!

Flygbild från 1958
Flygbild från 1958

På 1950-talet var Lilla Högsbolm en liten bondgård. Frida och August Fjäll hade en häst som hette Svarten och några kor. Även dom sålde mjölk till "sommargästerna.

Elfrida "Frida" Fjäll mjölkar kor, hon har inte bundit upp kon utan den står stilla när hon mjölkar
Elfrida "Frida" Fjäll mjölkar kor, hon har inte bundit upp kon utan den står stilla när hon mjölkar

Lilla Högsboholm drevs som en gård tom mitten 1960 talet. År 1969 var det ingen drift och 1976 hade markerna börjat växa igen.  

Stig Elof trea från höger i bakre raden framför Högsboholms skola - 1930 talet
Stig Elof trea från höger i bakre raden framför Högsboholms skola - 1930 talet

Tillbaka till Fridas son Stig Elof, även kallad LP dvs LindesbergsPojken. Han kom att bli ortens eminente cykelreparatör, en näring han uppehöll hos sin morfar Alfred på Lindeberg (Linneberg) tills han flyttade ned till Floda. 

Mer om Stig här: Stig-Cykelhandlare

Stigs fru Endla bor på Lilla Högsboholm själv  i huset de sista åren. Man kunde ofta se henne cykla på Högsboholmsvägen. Stig dör år 2000 och även Endla är nu borta. Men Endlas minne finns kvar som en väg i Sågbron. 

Sedan Endla dog har hennes son tagit över stället. 


Vinter på Lilla Högsboholm - 1960-talet kanske
Vinter på Lilla Högsboholm - 1960-talet kanske


Källor mm

Efterforskning: Mats Ericson

Källa: Sven Voler , Lars Hagström , Stefan Helgesson, Madeleine Kristiansson

Bilder: Lars Hagström, Ingemar Liman