Björcks mekaniska verkstad och stängselfabrik

Björks stängselfabrik låg i Floda centrum mellan Säveån och nuvarande (2023) Floda pizzeria. 

Björcks mekaniska verkstad – stängselfabrik – Troligen runt 1940 – Foto Projekt Runeberg
Björcks mekaniska verkstad – stängselfabrik – Troligen runt 1940 – Foto Projekt Runeberg

Fotot ovan från runt 1940 när huset och stängselfabriken bara är 10 år gammalt. 

Björcks mekaniska verkstad – stängselfabrik – Troligen 1970 talet – Foto Evert Uddberg
Björcks mekaniska verkstad – stängselfabrik – Troligen 1970 talet – Foto Evert Uddberg

Ur " Sveriges Privata Företagare nr 11. Västergötland (1939-1943)"

År 1916 övertog fabrikör Björck Floda Vågfabrik. Efter kriget drev han karosseri-fabrikation men slutade denna 1921 och tillverkade till 1930 endast vindrutan Håbe. Detta år omlades driften till stängselfabrikation. Bland arbeten som utförts märkas : trapp- och balkongräck vid Nya Brandstationen i Borås, skydd vid elektrifieringen av Boråsbanan, och för närvarande utföras arbeten åt skol- och vårdhemmet i Kållered. Firman är den enda i sitt slag på platsen. Fabrikör H. Björck är född år 1885 och son till urmakaren K. J. Björck o. h. h. Elsa f. Martinsen. 1914 gifte han sig med Svea Hansson. Barn: Gösta, Gunnar, Gerd, Walborg, Ingeborg, Margit, Karl-Erik och Ingrid.

Stängselfabriken fram till 1950-talets slut

Björcks stängselfabrik startades av Carl Harald Björck, bördig från Östergötland och gift med Svea från Stenkullen.

Huset byggdes åren 1929-30 och på tomten fanns även en byggnad som var vedbod och förråd. Verkstad och stängseltillverkning bedrevs i husets undervåning och i 2:dra våning bodde familjen som hade 7 barn (4 flickor och 3 pojkar). Två av sönerna arbetade i rörelsen. Björck som Harald alltid kallades dog 1950 och sonen Karl-Eric övertog fabriken. Man tillverkade cementstolpar, stängselnät, grindar o diverse smidesarbeten. Under årens lopp fanns det många arbetare i verkstaden bl a Hugo Mårtensson och Frans Haggren. Gunnar Björck den andre sonen i familjen var en mycket duktig konstsmed och en välkänd Flodaprofil som slutade sina dagar på Sävegården. En av Björcks flickor Gärd bodde kvar i Floda fram till 1958, de andra flyttade från Floda, Svea Björck avled 1958.

Huset var beläget mycket nära Säveån och vid ett flertal tillfällen svämmade ån över och hela verkstaden blev vattentäkt. Tvärs igenom gårdsplanen gick en genväg som cyklister och fotgängare använde för att slippa gå omvägen runt Göstas café. Där fanns också en del fruktträd och bärbuskar på 50-talet byggdes ytterligare ett förrådshus på tomten.

Björcks mekaniska verkstad – stängselfabrik – Troligen 1970 talet – Foto Evert Uddberg
Björcks mekaniska verkstad – stängselfabrik – Troligen 1970 talet – Foto Evert Uddberg

Flyttar ut från Floda Centrum

På slutet av 1980-taler flyttar Björks stängselfabrik ifrån Floda centrum och upp till Skallsjö ängar. Björks stängselfabrik fanns kvar till en bit in på 2010-taletet. Företaget finns kvar men nu för tiden bedrivs ingen stängseltillverkning längre. 

Källor och efterforskning

Efterforskning: Maud Sjöholm, Johnny Lundgren, Kjell Carlsson, Ingemar Rapp och Mats Ericson

Källor: Lennart Zanders , Sveriges Privata Företagare nr 11. Västergötland (1939-1943) (Projekt Runeberg)

Bilder: Evert Uddberg , Projekt Runeberg