Lindeberg (Linneberg)

Torp under Floda

1818 – dags dato

Summering

Torpet Linneberg eller Lindeberg som det kallas idag började troligen brukas 1818. Det hade mycket kontakter med Högsboholms gård som ligger bredvid. På slutet av 1800-taler flyttar familjen Svensson hit. Dottern Frida är mamma till Stig som var Flodas cykelhandlare på 1900-talet. Frida gifter sig med August Fjäll och de bodde mitt över vägen på Lilla Högsboholm. På senare tid brukades marken av Lars Hagström men nu är det en hästgård här. 

Alfred får hjälp med slåttern, Lindeberg – Kanske är det runt 1920 - Lars Hagström
Alfred får hjälp med slåttern, Lindeberg – Kanske är det runt 1920 - Lars Hagström

Början

Året är 1818 och Linneberg syns för första gången i källorna och då i mantalslängderna. Torpet verkar nästan vara en del av Högsboholms gård, för Högsboholm är mycket involverat i de som bodde på Linneberg och man flyttar in och ut därifrån många gånger.

Troligen är marken till torpet avstyckad ifrån torpet Trädeslund (Trädet).

Lars Carlsson och Karin Karldotter första torpare

De första att bruka torpet heter Lars Carlsson och hans hustru Karin Karldotter. Lars Carlsson är äldste sonen till Karl Larsson och Anna-Greta Jönsdotter och kommer från det ovan nämnda torpet Trädeslund (Trädet). Karin Karldotter kommer från Floda säteri där hon varit ladugårdspiga. De gifter sig år 1816 den 3:e juni och den 22:e i samma månad så föds sonen Peter. Sedan kommer fyra barn till att födas.

Lars Carlsson är antigen redan nu eller också kommer han att bli skräddare, och då på Linneberg.

Karin Karldotter dör 1830-03-05. Bouppteckning efter hustrun Karin Carlsdotter på torpet Linneberg under Floda säteri. Efterlämnande änklingen Lars Carlsson, barn, Petter 14 år, Carl-Anders 4 år, Britta-Stina 10 år, Inga- Maja 7 år, Anna-Britta 1 år. Skulder till brukspatron G. Hoving. Kreatur: 1 brun ko, 5 år gammal, 1 brunxxx dito, 11 år, 1 grått får. Behållning 20 riksdaler. Det i varje fall plus men det var inte så många djur.

Som det var vanligt på den tiden gifter Lars Carlsson om sig redan nästa år med en piga på torpet. Hennes namn är Maria Carlsdotter och hon har varit piga på Linneberg redan två gånger innan. Det nya paret får fyra barn.

Familjerna ser ut så här:

 • Lars Carlsson, 1791-05-08, Torpare, Från Trädet
 • Karin Karlsdotter, 1789-12-23, Hustru nr1, Giftermål 1816, Från Floda säteri
 • Maria Carlsdr., 1799-06-23, Hustru nr2, Giftermål 1831
 • Peter/Petter, 1816-06-22, Son
 • Carl Anders, 1826-02-11, Son
 • Emanuel, 1833-09-14, Son i 2:a äktenskapet
 • Andreas, 1842-01-05, Son i 2:a äktenskapet
 • Brita Stina, 1819-06-12, Dotter
 • Inga Maria, 1823-01-13, Dotter
 • Anna Britta, 1829-02-24, Dotter
 • Dorothea, 1831-02-01, Dotter i 2:a äktenskapet
 • Ingrid, 1836-04-01, Dotter i 2:a äktenskapet

Maria Carlsdotter dör 1854. Lars Carlsson orkar ett par år till men flyttar ut till Högsboholm år 1861, han är då 70 år gammal och säkert rätt utsliten.

Många familjer på slutet av 1800-talet

På senare delen av 1800-talet flyttar familjer in och ut, ofta via/ifrån Högsboholm.

Vi har familjen Carl Robert Ryberg (född 1826-05-01) och hustrun Anna Christina Andersdotter (född 1831-12-05) som har barnen Carl Fredric, Augusta och Gustaf Adolph. De stannar två år, flyttar in 1862 och ut 1864.

Sedan har vi familjen Johan August Andersson (född 1834-11-20) och hustrun Anna Lisa Hahrman (född 1832-09-24) som verkar vara skrivna på Högsboholm ändå. De har barnen Johan Alfred, Erik Gustaf, Mathilda och Sofia. De stannar i 10 år och flyttar år 1874 till Hanhals i Halland, där brukspatron Carl von Proschwitz också äger herrgården Hammargård.

År 1874 flyttar familjen Johannes Andersson (född 1830-10-29) och hustrun Anna Kathrina Johansdotter (född 1822-02-10) in från Espelund. De har sonen Johan Alfred Flodin (född 1854-11-06). Anna Kathrina Johansdotter dör år 1888. I bouppteckningen står det att de har 1 tjur, 1 ko och 3 får. Johannes verkar bo kvar på Linneberg. Men efter nästan 20 år, år 1893, flyttar han till Tvärsjönäs.

Underligt nog kommer den gamle Lars Carlsson och hans dotter Dorothea tillbaka till Linneberg, troligen är det år 1879 men då som inhyses. Då är Lars Carlsson hela 88 år gammal och han dör samma år.

Under alla dessa år bor också många andra familjer på Linneberg som inhyses.

Familjen Alfred och Brita Maria flyttar in 1893

År 1893 flyttar paret Alfred Svensson och hustrun Brita Maria Andersdotter in på Linneberg. Alfred var son till Sven August Andersson och Anna Chatarina Andersdotter på Bölet. Brita Maria gifter sig med Johan Alfred 1885 och i samband med detta flyttar hon till Bölet. Senast kom de från Nordås Lilla.

Brita Maria Andersdotter dör år 1898. Bouppteckning efter Johan Alfred Svenssons hustru Britta Maria Andersdotter 1898. Barn Carl Hjalmar 9/1 1890, Anders Herman 14/11 1891, Sven Olof 13/7 1897, Frida Theresia 28/4 1894. Upptar bl . a. 2 kor 1 får med lamm. Brist i boet. Upptecknare var Janne Andersson, Botten och August Andersson, Trädet.

I torpet Uggledalen år 1902 går det mot sitt slut och alla flyttar därifrån. Det är fadern Carl Johannesson som är sista personen att flytta ut från torpet den 21 november 1902. Strax efter detta monteras torpet ner och flyttas till Linneberg.

Alfred gifter om sig

År 1906, gifter sig Alfred Svensson och Karolina "Lina" Andersdotter. Samma år som giftemålet flyttar hon ned från Algutstorp nära Vårgårda till Skallsjö.

Alfred på Lindeberg och Linas bröllopsfoto – 1906 – Foto Lars Hagström
Alfred på Lindeberg och Linas bröllopsfoto – 1906 – Foto Lars Hagström

Familjerna ser ut så här:

 • (Johan) Alfred Svensson, 1858-07-10, Torpare
 • Brita Maria Andersdotter, 1852-02-25, Hustru nr 1, Dör 1898
 • Karolina "Lina" Andersdotter, 1868-09-25, Hustru nr 2
 • Karl Hjalmar, 1890-01-09, Son
 • Anders Herman, 1891-11-14, Son, Dör 1922
 • Elfrida "Frida" Teresia, 1894-04-28, Dotter, Gift med August Fjäll
 • Sven Olof, 1897-07-13, Son

Sven Olof hade en svår start på livet. Flera har berättat att mamma hade ingen mjölk i brösten. Den lille Sven Olof fick en uppblött skorpa, inlindad i en trasa att suga på. Pojkens mage fungerade inte och han hade diarré. Han kom att uppfostras på Stensjöås hos familjen Isaksson. Han betraktade dem som sina föräldrar.

Bild: Alfred får hjälp med slåttern, Lindeberg – Kanske är det runt 1920 - Lars Hagström

Torpet Linneberg friköps på 1920-talet i samband med så många andra friköpta torp.

Alfred på Lindeberg, kanske Alfred på Trädet samt Frida Fjäll vid jordkällaren på Lindeberg – 1920 kanske – Foto Lars Hagström.
Alfred på Lindeberg, kanske Alfred på Trädet samt Frida Fjäll vid jordkällaren på Lindeberg – 1920 kanske – Foto Lars Hagström.

År 1929 gifter sig Elfrida "Frida" Johansson med nya grannen August Fjäll. Han har då köpt tomten tvärt över vägen och bygger Lilla Högsboholm. Sedan tidigare har Frida en son Stig-Olof som senare skulle bli Flodas cykelhandlare och kallas "LP" som är kort för Linnebergs-Pojken.

Frida Fjäll, Stig, Lina och Alfred på Lindeberg – troligen 1924 – Foto Lars Hagström
Frida Fjäll, Stig, Lina och Alfred på Lindeberg – troligen 1924 – Foto Lars Hagström

Detta går att läsa om i Lilla Högsboholm och här Stig-Cykelhandlare

Runt 1935 slutade Alfred att bruka marken och även innan dess så hade han fått hjälp en längre tid. Alfred hade förövrigt en oxe som hette Hjölmen, det var så det uttalades. August Fjäll på Lilla Högsboholm som var August svärson kom att fasas in på Linneberg. Alfred var glad att någon tog över. Men slutligen dör Alfred Svensson år 1938 80 år gammal. En månad senare fyller Lina 70 år.

Lina på Lindeberg fyller år - troligen 1938 - Lars Hagström
Lina på Lindeberg fyller år - troligen 1938 - Lars Hagström

Troligen är bilden ovan från Linas 70 års-kalas år 1938. Hon är helt svartklädd så troligen är det pga makens död en månad tidigare. Lina längst fram, Frida Fjäll längst till vänster, August Fjäll bredvid henne, Stig längst till höger och Gunnel bredvid honom.

Lina Flyttar till Orrås

När Alfred avlidit bodde Karolina "Lina" Andersdotter kvar med Stig några år men år 1946 flyttar hon till Orrås ålderdomshem.

Lars Hagström berättar

På Linas födelsedag, det var runt 1952 var jag med mamma till Orrås för att hälsa på Lina. Lina hörde dåligt så hon hade en trälur. Min mamma sjung in i träluren "Blott en dag ett ögonblick i sänder".

Lina dör där år 1953.

Samtidigt som Lina flyttar till Orrås ålderdomshem, då flyttar Stig till Lövåsen (Cykel-affärren), virket kom från Linneberg.

Under många år bort ingen i huset, inte förrän 1970-talet då bodde Stigs sista frun Endla där. Sista tiden bodde hon på Lilla Högsboholm. Markerna sköttes inte heller den enda som användes var ladugården där Stig hade en del av lagret av cyklar mm.

Under åren 1977-2007, under 30 år var den oplöjd, odlade Lars Hagström markerna. Det hade börja växa igen så han nyodlade till viss mån. 

Familjen Tollemark

Under ett antal år ägdes stället av paret Tollemark (Per och Madeleine) som köpte Lindeberg hösten 1996. Efter en omfattande renovering flyttade de in våren 1997. Lindeberg var då avstyckat från omkringliggande hagar och skog men man hade tillåtelse att röja mark med sly för att ge plats för hästarna.

I samband med att de röjde upptäcktes tre bronsåldersgravar som senare undersöktes av arkeologer. Ingen utgrävning gjordes, så gravar finns kvar i orört skick.

År 2004 köps resterande mark och Lindeberg. De bygger om ladugården och födder upp fler islandshästar. Islandshästar får namn efter gården där de har fötts. Därför har alla uppfödningarna "efternamnet" från Lindeberg. Bland annat "Fram" från Lindeberg en av världens fem viktigaste avelsston. Frams son Óskar från Lindeberg, född 2012, är flerfaldig svensk mästare och har representerat Sverige i flera VM och vunnit tävlingar på Globen i Stockholm.

De hade mycket kontakt med Endla och fick bland annat nedanstående tavla målad på fyrtiotalet.

Lindeberg 1948 - Foto Per Tollemark
Lindeberg 1948 - Foto Per Tollemark

Nu (2024)

Nu för tiden (2024) är det en liten häst-gård och tre nya hus har byggts på en avstyckad del av marken. De som bor på det gamla torpet idag heter Maja Jacobsson och Joakim Sandstedt. Maja har släktanknytning till trakten eftersom hon är dotterdotter till Maj-Britt född Stålberg och hennes farmor föddes Fågelnäs (Hunneberg) och farfar på Västra Viebo.

Stort Tack !

Stort tack till Lars Hagström som har hjälpt mig, försett mig med både information och bilder !!
Mats Ericson

Källor och efterforskning

Efterforskning: Mats Ericson, Gunnar Johansson (Kjell Johansson) och Lars-Erik Karlsson

Källor: RAÄ, Kyrkböcker, mantalslängder, jordeböcker, Vättle härads domböcker, Lars Hagström, Per Tollemark

Bilder: Lars Hagström, Per Tollemark