Grandalen (Granvars) och Källebergshage 

(Bomans/Bomanstorp)


Grandalen 1860-1943 - Torp

Källebergshage 1880-1920 - Backstuga

Grandalen - kanske på 1930-talet
Grandalen - kanske på 1930-talet

Grandalen litet torp beläget invid Källeberg åt Högsboholms-hållet. Invid men åt Saxås-hållet finns en backstuga benämnd Källebergshage. Torpet Källeberg som ligger bredvid är ett gammalt ställe från 1600-talet.

Det ska sägas först att det är inte helt enkelt att reda ut vilket ställe som är Grandalen och Källebergshage. Främst för att den Häradsekonomiska kartan från 1890-taler enbart visar Källebergshage och inte Grandalen. Mer om detta nedan.

Anders Persson (Anders med kannan) ifrån Grandalen
Anders Persson (Anders med kannan) ifrån Grandalen

Anders Pettersson med familj

De personerna som först nämns när det gäller dessa två ställen är en Anders Pettersson med familj

- Anders Pettersson, 1837-04-18, Torpare
- Anna Catarina Andersdotter, 1842-01-29, Hustru
- Johan Adolf, 1867-05-03, Son
- Karl Edvin, 1872-02-06, Son
- Emma Karolina, 1864-09-10, Dotter

Anders Pettersson kom från Landvetter via Västra Vibo och sedan till Källeberg. Han gifte sig den 1/1 1865 med Anna Catarina Andersdotter från Socknens slut*). Anders var enarmad efter en olycka vid ett sågverk (troligen Hallabro såg). Han arbetade som vaktmästare vid slöjdseminariet på Nääs. Han vattnade alltid golvet när han på kvällarna sopade slöjdsalarna och kallades därför av eleverna för "Anders med kannan".

*) Socknens slut= obestämd hemvist

I L.A. Cederboms bok om Västergötland skriver folkskollärare August Nyqvist om detta: Snart ljuder ropet "Anders kommer!" Anders är anstaltens vaktmästare. I handen han har ej mer än en bär han en fylld vattenkanna samt börjar obevekligt strila vatten över hela golvet. Då slutar arbetet.

Grandalen

På 1860- och 1870-talet bor familjen Anders Pettersson VID Källeberg vad det nu kan menas med detta. Kan det menas att de byggde upp ett nytt torp vid Källberg ? På 1880- och 1890-talet bor det på eller under Källeberg.

Det berättas att familjen var mycket renliga, (allt kläddes med tidningar). När dom skulle t.ex. gå bort tvättade dom sig särdeles noggrant. En fröken Ingeborg Nicklasson som vistades som sommarbarn på Grandalen berättade att när man åt gröt så åt man alla ur samma fat från var sitt hörn på fatet.

De två yngsta barnen Karl Edvin och Emma Karolina emigrerar Nordamerika. 

Karl och Selma i Nord-Amerika
Karl och Selma i Nord-Amerika
Karl utan sin Selma
Karl utan sin Selma

Källebergshage och 1880-/1890-talet

På 1880-talet dyker namnet Källebergshage upp för första gången. Då är det August Olsson (senare också med efternamnet Hedin) med familj som bor där. Han själv kom från Norra Kullen år 1887. År 1899 flyttar familjen ut och till Jonsereds fabriker.

- August Olsson, 1855-11-07,  Man
- Johanna Johansdotter, 1860-02-11, Hustru
- Anna Sofia, 1888-07-03, Dotter
- Selma Olivia Hedin, 1891-02-24, Dotter
- Axel Herman, 1894-06-13, Son
- Olga Elisabeth, 1897-10-24, Dotter

År 1899 flyttar Johan Aron Bengtsson med familj in i Källebergshage. De kommer då från Göteborg. 

Källebergshage, backstugan, bestod av ett och samma rum där föräldrarna brukade ligga i en säng, två bröder i en samt dottern Emma och hennes sexåriga broder i en soffa.  

Johan Aron Bengtsson berättar själv om sin uppväxt i domstolsprotokollen (se nedan):

Att han uppgivit, att han till 7 års ålder beständigt vistats i sitt föräldrahem men därefter under somrarna plägat vara borta, hålles han efter sin konfirmation vid 16 års ålder för alltid lämnat hemmet, att han därefter under 12 års tid tjänat som dräng å 6 olika ställen, att han 1889 gift sig med sin ännu levande hustru och därefter varit å en plats ett år, å en annan 2 h år, samt å en tredje 2 år, sysselsatt med tillfälligt arbete, och att han sedermera varit statare å en plats under 1 år och därefter flyttat till sin nuvarande bostad

- Johan Aron Bengtsson, 1861-02-01, Arbetare
- Olivia Josefina Augustsdotter, 1862-03-30, Hustru
- Emma Sofia, 1889-11-06, Dotter
- Ernst Robert Johansson, 1892-11-12, Son
- Valborg Viktoria, 1897-02-24, Dotter, Dör innan hon fyllt ett år
- Gustaf Herbert,  1899-05-19, Son
- Karl Olenius, 1902-11-15, Son

Otukt med sin egen dotter

Denna Johan Aron Bengtsson verkar vara en särdeles otrevligt typ. År 1909 döms han för otukt med sin egen dotter Emma Sofia! Han döms då till 8 års straffarbete pga sedlighetsbrott. Notera att även hans dotter döms till 3 månaders straffarbete! Det var andra tider då. Johan Aron Bengtsson blir villkorligt frigiven 1914-12-22. . Emma Sofia flyttar till Hanhals och ifrån skammen år 1916.

Utdrag ur domstolsprotokollet finns under Appendix 

År 1917-18 flyttar familjen till torpet Bråten som ligger inte mer än 500 meter från Källebergshage. Källebergshage måste i så fall ha varit en av de sista backstugorna i Skallsjö. Troligen är det då som Källebergshage läggs ned. Sonen Ernst Robert Johansson flyttar ut 1920, hustrun Olivia Josefina Augustsdotter dör 1921 och sönerna Gustaf Herbert och Karl Olenius flyttar ut 1925. Kvar är Johan Aron Bengtsson men han flyttar till Nääs. År 1928 gifter han om sig med mjölkerskan Augusta Maria Svensson på Nääs. 

Anders Persson dör och Grandals-Adel tar över

Bouppteckning efter Anders Pettersson 1918 uppger följande: Han avled den 6 april 1917 efterlämnande änkan Katarina Pettersdotter född Andersdotter samt barnen Johan Adolf boende i hemmet, Karl Edvin i Nordamerika, Emma Karolina gift och bosatt i Nordamerika. De i Nordamerika boendes rätt bevakades av Johan Hallkvist, Källeberg. Bouppteckningen upptager 1 ko samt en behållning på 203 kronor.

Johan Adolf (kallad Grandals-Adel eller Granvars-Adel) brukade sedan torpet. Adel var en mycket händig man bl.a. som snickare och smed. Han vistades sina sista år på Orrås ålderdomshem, där han dog 1948.

Slutet

Enligt Evald Widell och Gunnar Johansson läggs Källebergshage ned / brinner ned omkring 1920. Grandalen läggs ned 1930, i varje fall jordbruket. Lördagen den 4 dec. 1943 hölls auktion i Grandalen. Husen numera borta men hus och ladugårdsgrunder och övriga grunder väl synliga.

Notera att Frida Fjälls (Lilla Högsboholm) mamma, Britta Maria Andersdotter 1852-1898 var född på Grandalen, alltså moster till Adolf och Karl.

Grandalen och Källebergshage

Så var låg Grandalen och Källebergshage ? 

Det verkar som den Häradsekonomiska kartan blivit fel här. Det som på kartan står som Källebergshage är Grandalen och det som står som backstuga är istället Källebergshage. Detta stämmer också väl med Skallsjökartan. Dessutom att Källebergshage lades ned runt 1920 och Grandalen 1930 som Sven Widell skriver i Skallsjöboken och han hade ju upplevt detta.  Sedan varför inte Grandalen nämns i kyrkböckerna förrän efter 1900 kan man undra över. 

Lars Hagström: De två korten på Karl och Selma har texten skrivet av (min mormor Ida från Bölets kusin) Frida Fjäll: Karl och Selma från Grandalen, Min kusin Karl från Grandalen, Adolfs bror. "Adolf" är Johan Adolf f i Grandalen 1867 död på Orrås 1948. Så Grandalen borde vara från 1860.talet. 

Källeberg, Grandalen och Källebergshage enligt en modifierad bild av Häradsekonomiska kartan från 1890-talet.
Källeberg, Grandalen och Källebergshage enligt en modifierad bild av Häradsekonomiska kartan från 1890-talet.
Skallsjökartan - runt 1900
Skallsjökartan - runt 1900

Hitta hit

Utgå från torpet Källeberg. Dit kommer man antigen väster ifrån via Källebergsvägen, eller norr ifrån via vägen som går öster om Lensjön eller öster ifrån via Klippanvägen och västerut på Gaddåsvägen.

Hitta till Grandalen: Från Källeberg gå c:a 200 meter österut på Gaddåsvägen. Vid bäcken följ stigen som går uppför backen c:a 200 meter. Här ligger resterna av Grandalen.

Hitta till Källebergshage: Från Källeberg gå c:a 400 meter österut på Gaddåsvägen. Gå förbi stigen upp till Grandalen och gå förbi stigen till Saxås. Följ vägen/stigen till höger (det står ett bilvrak där). Från bilvraket är det c:a 100 meter österut. Följ den gamla vägen till Klippan. Backstugan ligget till höger kanske 50 meter från vägen. Här ligger resterna av Källebergshage.

GPS koordinater finns här på hemsidan.

Tack

Lars Hagström, Johnny Lundgren, Anita Arvidsson och Lars-Erik Karlsson för hjälpen här 😊 

Tack för bilden Torbjörn Björlin 😊  

Källor och efterforskning

Efterforskning: Lars Hagström, Gunnar Johansson (Kjell Johansson), Johnny Lundgren och Mats Ericson 

Källor: RAÄ, Kyrkböcker mm, L.A. Cederboms bok om Västergötland, Skallsjöboken (Ewald Widell), Anita Arvidsson och Lars-Erik Karlsson

Bilder: Torbjörn Björlin , Lars Hagström, Lantmäteriets Historiska kartor, Skallsjökartan och Mats Ericson

Grandalen - 2021
Grandalen - 2021
Källebergshage - 2022
Källebergshage - 2022