Österåsens skola

Österåsens folk- och småskola
1915-1955

Summering

Österåsens skola låg utmed vägen mellan Nääs och Öjared, mittemot torpet Österåsen, varav namnet. Här fanns först en småskola, byggd 1915 och nedlagd 1939. Bygganden finns kvar, renoverad 1957 och även under tidigt 1990-tal. Intill småskolan ligger den före detta folkskolan uppförd 1917 och nedlagd 1954/55. Även denna byggnad finns kvar. Kända lärare var magister "Figge" Johansson och "Magister Persson".

Föregångaren Krösekullens skola

En tidigare skola i Öijared låg vid den dåvarande järnvägen vid Krösekullens torp och i Stora Lundby socken. Lärarinna var Johanna Mathilda född 1861-02-05, kallad Matilda. Hon var dotter till banvakten Petter/Peter Andersson kallad "Vakt-Petter" och hans hustru Maria Karlsdotter. Enligt Adelsköld: Hon (Matilda) hade i samma sal både stora och små. Skolhuset var en trist byggnad fritt läge med skolsal på nedre botten och bostadsrum en trappa upp. Efter öppnandet av Österåsens skola revs det gamla skolhuset vid Krösekullen, där så många barn från godset inhämtat de första grunderna läsning, skrivning och räkning.
Krösekullen var, i alla fall åren 1901-1915, slöjdskola. När skolan rivits flyttades den till Västra Ubbared och där blev den bostad åt skogsarbetare.

Österåsens skola

Österåsens skola var avsedd för barn, som bodde i den del av Öijaredsgodset som låg inom Skallsjö. Fast många som gick där bodde i Stora Lundby. Till följd av folkminskning och nedgång av barnantalet i den sockendelen lades skolan ned år 1954/55. De elever som blev kvar när skolan lades ner fick åka skolbil till Tollereds skola .

Österåsens folkskola

Den förste folkskolläraren (möjligen fanns det någon före) var Gustaf Adolf Almqvist, född 1880-12-21. Han flyttar med sin familj in från Lyrestad år 1916 men flyttade ut redan nästa år 1917. Näste folkskollärare var Karl Mauritz Rydgren, född 1859-05-21, han flyttar in från Östad 1917 och flyttar år 1923 ut till Lekaryd. 

Nästa folkskollärare var Oskar Fredrik "Figge" Johansson, född 1893-06-21, flyttar in med familj från Öckerö 1923. Han kommer att stanna tills 1944. 

Österåsens folkskola - troligen nybyggd och 1917-1918. Foto Birgitta Andersson
Österåsens folkskola - troligen nybyggd och 1917-1918. Foto Birgitta Andersson

En skolklass i Österåsens skola runt 1930

Magister är Oskar Fredrik "Figge" Johansson.

Övre raden från vänster. Nr 1 är Rune ifrån Johanneberg, nr 4 är Beda Eriksson/Carlsson. Snett nedanför henne i mitten raden Greta Eriksson. De har nästan samma frisyr och klänning. Nr 7 är Margit från Pålstorp och nr 8 är Lisa också från Pålstorp. 
Mellersta raden från vänster. Nr 1 är Ingrid Karlsson från Pålstorp (Åses), nr 2 Ingrid Sjöstrand.
Nedre raden i mitten nedre raden med vit skjorta och slips är Gunnar Johansson senare med efternamnet Öjsjö. Näst längst till höger Erik Jonebäck. Längst ned till höger är Karin från Pålstorp.

Karin och Lisa från Pålstorp var systrar och Margit från Pålstorp var deras kusin.

Klassfoto runt 1930 - Foto Evert Uddberg
Klassfoto runt 1930 - Foto Evert Uddberg

Under åren 1944-1947 var fru Rutgersson lärare på skolan.

Österåsens folkskola – 1948 – Foto Birgitta Andersson
Österåsens folkskola – 1948 – Foto Birgitta Andersson

Åren 1947-1948 hette läraren Birgit Johansson från Göteborg. Hon åkte taxi varje dag från Floda station till skolan och satt och stickade i baksätet.

Österåsens folkskola – 1948. Troligen fröken Birgit Johansson. – Foto Birgitta Andersson
Österåsens folkskola – 1948. Troligen fröken Birgit Johansson. – Foto Birgitta Andersson

Efter detta, kan varit någon mer,  blir Gösta Sigurd Persson, kallad "Magister Persson" och född 1906-01-10 den siste lärare som tjänstgjorde i Österåsens folkskola. År 1955 förflyttas han till Centralskolan i Floda. "Magister Persson" var en respekterad och idrottsintresserad lärare i Centralskolan samt dess bibliotekarie. 


Foto från 1952 med folkskolan i bakgrunden - Foto Birgitta Andersson
Foto från 1952 med folkskolan i bakgrunden - Foto Birgitta Andersson

Österåsens småskola

Småskollärare på Österåsens småskola var Elsa Linnea Margareta Kihlman, född 1899-03-20, som flyttar in från Skaftö 1919. Även Ester Alma Teresia Stigberg, född 1894-04-04, var småskollärare. Hon flyttar in från Gamlestaden 1926. Senare var hon lärare på Floda småskola (Ryttarbacken).

Söndagsskola på Österåsen

Det bedrevs även söndagsskola på Österåsens skola. Gustav (på Pålstorp) var tex söndagsskollärare i Österåsens skola.

Gustav (på Pålstorp) längst bak till höger med en söndagsskoleklass. Min bror Lars-Göran längst till vänster och kan vara min syster Harriet nedanför Gustav - År 1948 – Foto Birgitta Andersson
Gustav (på Pålstorp) längst bak till höger med en söndagsskoleklass. Min bror Lars-Göran längst till vänster och kan vara min syster Harriet nedanför Gustav - År 1948 – Foto Birgitta Andersson

Birgitta Andersson berättar:

I den skolan har jag gått de två sista åren innan den lades ner. Magister Persson var en otroligt bra lärare. Vi var tre klasser samtidigt (B3 skola). Jag började när jag var sex år eftersom man tog in elever vartannat år. Även min mamma född 1914 och hennes syskon gick i Österåsens skola. De hade långt att gå ifrån Pålstorp i skor som inte alltid var av bästa kvalitet. Mina syskon gick där också. Min bror som var född 2:a Nov fick börja när han var 5 år.

Magister Perssons son hämtade mjölken till matbespisningen varje morgon i min fars affär(*) . Då fick jag alltid sällskap med honom till skolan . Lika snäll som sin far . 

(*) Harry Anderssons Affär nere vid järnvägen. 


Klassfoto 1953 med magister Persson - Foto Birgitta Andersson
Klassfoto 1953 med magister Persson - Foto Birgitta Andersson

Flyttar från Krösedal till Österåsen

År 1940 flyttar alla ut från torpet Krösedal som ska rivas. Stig, kallad "Kröse-Stig" och hustru Anna-Lisa flyttar till Österåsens då till den precis nedlagda småskolan. Familjen såg ut så har:

  • Stig Lagerbert "Kröse-Stig" Karlsson, 1915-09-18, Arbetade på Nääs fabriker
  • Anna-Lisa f. Axelsson, 1916-03-12, Hustru
  • Monika Kristina, 1940-02-13, Dotter

Där får Stig och Anna-Lisa ytterligare 3 barn, två av dem var tvillingar :

  • Fredrik Karlsson, 1942-03-14, son
  • Rune Karlsson, 1942-03-14, son, Rune var länge brevbärare i Floda
  • Gun Lillemor Karlsson, 1948-06-30, dotter

Även andra familjer bodde på skolan och de var jordbruksarbetare och arbetade på Öijared. 

Nu för tiden är båda skolorna privatbostäder.

Folkskolan till vänster och småskolan till höger. Foto Mats Ericson, 2022
Folkskolan till vänster och småskolan till höger. Foto Mats Ericson, 2022

Källor och efterforskning

Efterforskning: Mats Ericson

Källor: Ingemar Rapp, Lennart Johansson, Birgitta Andersson, Torbjörn Björlin, Folkräkningar, Kyrkböcker, Skallsjöboken (Evald Widéll), Öijareds säteri i Vättle härad och dess ägare i gångna tider av K-F Adelsköld, Arkeologisk och bebyggelsehistorisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark i Öjared och Drängsered

Bilder: Evert Uddberg, Birgitta Andersson och Mats Ericson