Floda station

Floda station är lika gammal som Västra stambanan och invigdes 1858. Det ursprungliga stationshuset var av så kallad Partillemodell.

Floda station - 1898
Floda station - 1898

En tidig bild från Floda station. Vid denna tid finns här en blandning av olika byggnader, hopbyggda med varandra. Huset längst bort är toalettbyggnaden. Spåret närmast stationshuset används som uppställningsspår och är delvis övertäckt av grus. Tågen stannar vid spår 3, där en smal träplattform är anordnad.

Det äldsta stationshuset i Floda revs 1903 och det nuvarande uppfördes samma år. Den nya stationsbyggnadens väntsal hade ett osedvanligt högvälvt innertak, som gav starkt eko av varje ljud. Detta valv liksom en hög frontespis på byggnadens mittparti blev sedermera borttaget, då såväl husets exteriör som väntsalens innertak fick sin nuvarande konstruktion.

Floda station - 1914
Floda station - 1914

Mellan stationshuset och en utbyggd strandkaj vid sjön låg ett större godsmagasin, dit ett ändspår var utlagt. Magasinet togs bort 1929 och ett mindre dylikt placerades öster om stationen utmed ett av de genomgående spåren.

Floda station - 1950
Floda station - 1950
Floda station - 1968
Floda station - 1968

År 2023

På både bilderna från 1950 och från 1968 finns Pressbyråns kiosk till höger om stationen. Denna verksamhet har nu långt senare och i annan regi än Pressbyrån flyttat in i stationshuset och resten utgörs nu av en restaurang. 


Källor

Stig Lundin , Banvakt.se, Wikipedia , Skallsjöboken

Bilder: DigitaltMuseum (Erkännande-DelaLika (CC BY-SA) och Fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner - Public Domain Mark (PDM))