Floda centrum tom 1960-talet


Floda Centrum innan Floda torg fanns.

I Floda centrum fanns förr, och då menar vi här tom 1960-talet, en mängd affärsrörelser, bostäder, en kyrka och även kommunens lokaler samt andra "offentliga verksamheter" såsom tex. Central-skolan, Brandstationen och Floda Station. Flertalet av dessa verksamheter och bostäder fanns i ett antal hus, och dessa hus var dessutom ofta inte så stora. I många av husen fanns det dessutom flera aktiviteter och även uthus användes till affärsverksamheter. T.o.m. industriverksamheter bedrevs länge i centrum. Sedan fanns det andra byggnader med andra verksamheter, men lite längre ifrån centrum.

Denna struktur hade växt fram organiskt (utan styrning) under många år, egentligen ända sedan järnvägen kom till Floda och Floda fick en järnvägsstation. Såklart hade den accelererat under 1900-talet då Floda övergick från att vara ett bondesamhälle mot att omvandlas till en förort med en ökad befolkning. Miljön som man kan se på bilderna andas ett samhälle med ett lugnare tempo, småskalighet, idylliskt när man ser tillbaka på det med lummiga trädgårdar där nu det finns stora huskroppar och parkeringsytor.

Det är denna miljö som vi försöker bevara minnet av genom berättelser och bilder. Då är kartan en del och ett försök till att återge Floda centrum och dess byggnader som det såg ut innan Floda torg byggs.

Byggnader och hus per typ

Affärsrörelser:
Centrumhuset, Torstenssons affär, Bröderna Gustafsons speceriaffär och Revolverhallen

Bostäder:
Svedlunds hus (nu Trevnaden), Katrinelund, SJ huset, Röda ladan, Sjöströms hus, Fjällstugan, Villorna runt missionskyrkan och Röda stugan

Industrier:
Björks stängselfabrik, Lilla huset på ön, Garveriet och Floda karosserifabrik

Kyrkor:
Missionskyrkan

Kommunens lokaler samt andra "offentliga verksamheter":
Central-skolan, Kommunalhuset, Televerkets hus, Brandstationen, Floda Station och Floda herrgård (som då var vårdhem)

Runt hörnet för 1960-talets Floda centrum

Under 1960-talet ökade Floda sin befolkning med 200%, från 1.514 innevånare år 1960 till 4.529 år 1970.

På mitten av 1964 tillsattes en kommitté som 1966 presenterade ett förslag till det nya Floda Centrum. Förslaget är väl mångt och mycket, som Floda centrum set ut nu (2020-talet) men detta är en annan historia.

Källor och efterforskning

Efterforskning:
Mats Ericson, Mats Gustavsson, Kjell Carlsson, Johnny Lundgren, Ingemar Rapp och Maude Sjöholm

Övriga källor:
Wikipedia, Häftet Floda Centrum

Bilder:
Ekonomiska kartan från Lantmäteriets historiska kartarkiv