Saxås

Torp under Nääs
Troligen från 1843 tom dags dato

Summering

Saxås verkar ha haft en föregångare på 1600-talet men detta torp vet vi inget om. Det torp som finns idag tillkom på mitten av 1800-talet. Troligtvis bodde där Branta-Jakob och hans fru Anna-Katarina där. Klart är i alla fall att deras son Olaus bor där med sin hustru Britta till han dör 1921. Senare har det varit bl.a. scoutstuga men är nu privatbostad. Branta-Katrina bodde i en backstuga bredvid Saxås.

Början

Saxås nämns för första gången Vid en frälserannsakning i Vättle härad den 22 juni 1608 för Jöran Eriksson till Öijareds frälseräntor nämns Saxås. Runt 1620 är Klippan, Hulan, Gaddås, Källeberg, Rännedalen, Harås och Saxeklippan (Saxås) hemman utom "Rå och rör" (1) under Nääs medan Åsterbo var inom "Rå och rör". Men om det då var samma ställe vet vi inget om. Inget står i några mantalslängderna som från mitten av 1600-talet och tom början av 1800-talet.

Mellan Saxås och Gaddås ska en gång funnits ett brännvinsbränneri .

Vi får gå fram till husförhörslängderna för 1865-1870 där vi finner följande notis: Skall efter egen uppgift fått löfte skrivas med hustru och barn på Saxå . Denna notis gäller Olaus och Britta-Lena Jakobsson.

Saxås - 2023
Saxås - 2023

Jakob och Anna-Katarina

Före dessa verkar dock Jakob Pettersson och Anna-Katarina Erikdotter ha slagit sig ned på Saxås.

Jakob Pettersson föddes i Prästeryd, Alingsås den 4/10 1799, son till Peter Larsson och hans hustru Maria, födda på 1750-talet. Drängen Jakob Pettersson verkar år 1827 ha flyttat till Östra Slätthult och därifrån vidare till Svenningsgården i Sävhult i Skallsjö socken år 1828.

Till Svenningsgården flyttar år 1829 pigan Anna Katarina Eriksdotter. Hon var dotter till pigan Chatarina Jonsdotter vid Elgkärr i Bollebygds socken och fadern uppgavs vara förrymde artilleristen Erik Brandt. Föräldrarna, födda på 1770-talet, verkar senare gifta för de har flera barn, och bodde senare i Kråketorpet vid Jordås i Bollebygds socken.

Jakob Pettersson står i kyrkoböckerna skriven som torpare, dräng, bevakning-karl och backstugusittare. De bodde på ett flertal ställen i Skallsjö bl.a. Bölet, Gaddås, Ränndalen, Sävhult Marbogården och Saxås . 1837 är Jakob och Anna Chatarina antecknade som boende i Ränndalen. 1838-1842 är dom antecknade som inhyses i Gaddås.

Vi får tro att efter detta brukas Saxås och torpet har hus och ladugård.

Familjen såg ut så här:

 • Jacob Petersson, 1799, Kallad Branta-Jakob
 • Katharina Ericsdotter, 1809-11-30, hustru
 • Johannes (Johan Petter/Peter), 1830-10-21
 • Anna Katrina, 1832-10-22, Kallad Branta-Katrina
 • Brita Maria, 1843-12-20, dör 1854 i rödsot
 • Olaus, 1846-10-19, sonen som övertar Saxås, Kallad Branta-Olaugus

Dessa tycks ha bott på Saxås, fast i husförhörslängderna står det " Obestämmd hemvist" från 1840 tom 1870. Fadern kallades för Branta-Jakob, yngsta sonen för Branta-Olaugus och yngsta dottern för Branta- Katrina. Troligvis är det soldaten Erik Brandt som givit upphov åt dessa namn. Johan Petter gifter sig 1863 med Anna-Lisa Olsdotter i Östra Viebo och var i många år brukare av gården. Han avled den 12 maj 1898.

Olaus "Branta-Olaugus" var enligt Catl Willhelm Persson, skogvaktare och en stor, stark karl med bovaktigt utseende, sprudlande humor och fallenhet för grova skämt. Han var också auktions-utropare. 

Anna Katrina var s.k. jordemoder och bistod ortens befolkning vid barnafödslar. År 1853 flyttar Branta-Katrina ut från Saxås. 

 Läs mer om henne under Branta-Katrinas

Branta-Jakob var troligen någon slags skogvaktare, ty när dom bodde på Bölet 1831 står Jakob som "lejd bevakningskarl" av W. Nyman.

Sonen Olaus och Britta Lena Persdotter

Den 23/10 1865 gifter sig sonen Olaus Jakobsson med Britta Lena Persdotter från Kungsäter. De hade träffats då Olaus arbetade nedåt Halland (Hanhals kanske där även von Proschwitz ägde ett gods)

Inflyttningsbetyg för Britta-Lena Phersdotter.

Arbetarhustru Britta-Lena Persdotter född den 7/10 1839 i Kungsäter. Ingått äktenskap med hemason Olaus Jakobsson vid Skallsjö den 23/10 1865. Har skyddskoppor.Läser innantill tämligen obehindrat. Kristendomskunskap nästan ingen. Bevistat förhören försumligt .

Till frejden - ej förlustig medborgerligt förtroende. Flyttar till Skallsjö församling.

Carl -Gustavs församling den 23/10 1865 Otto Edvard Askland

Till Olaus Jakobsson i Saxås under Nääs

Henne medföljer hennes med mannen sammanavlade dotter Amanda Josefina, född i Carl-Gustavs församling av Älvsborgs län den 31/7 1865

De skall efter egen uppgift fått löfte att med hustru och barn skrivas på Saxås under Nääs. Vistas i en backstuga.

Olaus var skogvaktare och torpare. Han var en intresserad jägare och skytt. Hans främste jaktkamrat var slöjdlärare Alfred Johansson på Babel på Nääs.

 • Olaus Jacobsson, 1841-03-19, Torpare och skogvaktare, Kallad Branta-Olaugus
 • Britta Lena Persdotter, 1839-10-07, Hustru, Kallades "Mor Britta"
 • Amanda Josefina, 1865-07-31, Dotter
 • Johan Albin, 1874-10-07, Son
 • Alida, 1872-02-07, Dotter
 • Peter Rudolf, 1877-03-19, Son
 • Astrid, 1901-07-25, fosterdotter

Olaus och "Mor Britta" hade också fosterdottern Astrid född den 25/7 1901. 

Amanda Josefina gift med Johan August Krusell emigrerade till Amerika den 1889. Inflyttad till Saxås 1892, varför kan man fråga sig? Var de bara och hälsade på ?

Johan Albin var gift med Ida Josefina Johansdotter från Östra Wiebo. De hade barnen Alfrida Emelia född 1895 och Ernst Josef född 1897. Johan Albin avled den 27/5 1898.

Alida gift Hallberg emigrerade till Amerika år 1890.

Peter Rudolf gifter sig med Hildur Theresia Börjesdotter född den 15/2 1879. Dessa bodde en tid i Åstebo men emigrerade i början på 1900-talet till Amerika. De hade döttrarna Gunhild och Daga.

Saxås brinner ned

Saxås brinner ned någon gång omkring åren 1880-82. Elden startade genom lek med eld i en halmstack som låg intill stugan. Detta hus låg någonstans längre söderut än det nuvarande huset. Någonstans mittemot där resterna av den gamla jordkällare som finns kvar. Även ladugården låg en liten bit söderut. Det nya huset byggdes någonstans där det nuvarande huset ligger. 

Saxås med hus, jordkällare och uthus. I förgrunden Astrid Andreasson, född Jakobsson. Slutet på 1910-talet troligen.
Saxås med hus, jordkällare och uthus. I förgrunden Astrid Andreasson, född Jakobsson. Slutet på 1910-talet troligen.

Olaus sista tid

Olaus i Saxås var den siste som skötte den lilla enkelbladiga vattensågen vid Hallabron. Senast år 1903 sågades det bräder till Västra Viebo på sågen. Sågen förföll sedan och raserades någon gång 1910-1912. År 1912 köper Olaus en orgel på auktion i Åstebo 1912 för 163,70 kronor.

Torpet födde 2 kor, några höns och 1 gris som slaktades till jul samt 1 oxe. Huset bestod av litet kök, en liten kammare samt ett stort rum. Ladugården reparerades i juni 1920.

Olaus Jakobsson avled på kvällen den 11 mars 1921 och begravdes på Marie-bebådelsedag den 19 mars.

Bouppteckning efter Olaus Jakobsson upptar.

2 kor, 1 tröskverk, 1 hackelseverk, 1 sädesharpa, 3 kättor, 3 slädar, 1 plog, 1 krok, 3 harvar, 1 träharv, 1 bult (vält) 3 spadar, 3 grepar, 6 hackor, 2 gafflar, 4 river, 4 liar, 4 yxor, 2 större och 5 mindre sågar, 4 korgar, 1 hyvelbänk, 1 mindre hörnskåp, 6 bikupor, 1 säng, 1 soffa, 5 bord, dussin trästolar, 1 gungstol, 1 stor och 2 små klockor, 1 skänk, 2 byråar, 6 mattor, 2 köksskåp, 6 tavlor, 2 lampor, 1 fotogenkök, 1 strykjärn, 2 grytor, 2 kastruller, 1 stekpanna .

Auktion hölls i Saxås den 20 april 1922. Vid auktionen köptes orgeln av Patrik Persson, på Lyckhem. Korna som betalades på auktionen var 265 kronor för Vera och 250 kronor för Maja.

Hustrun Britta-Lena Jakobsson flyttar med fosterdottern Astrid till Västra Viebo där hon avled 1927 efter endast några dagars sjukdom. Astrid gifter sig, år 1922, med Carl Andreasson i Västra Wiebo och blir boende i Västra Wiebo i över 50 år. Astrid dör 1982.

Nya arrendatorer och nytt hus

Som ny brukare tillträdde Karl Vilhelm Åhs (Gubben Åhs). De stannade endast några år innan de år 1925 flyttar till Bråten.

På 1930-talet bodde Johan Algot Andersson med maka Hildur och sonen Roland på Saxås. Han var byggmästare. De byggde det nuvarande huset, troligen på 1940- talet.

I början på 1940-talet hyrdes Saxås ut till sommargäster och år 1946 flyttar Tora och Ture Johansson dit. De bodde sedan där i några år tills de flyttade till Råbo skola. Tora eldade i Råbo skola och på vintern började hon elda klockan 4.00 på morgonen.

Efter dem hyrde Sahlgrenska Saxås i fyra år till sina sjuksystrar och dom köpte färsk mjölk av Theodor o Elsa i Klippanshult. 

Efter dem var Saxås en scoutstuga (Vasa scoutkår) under många år. Under dessa åren förföll ladugården och revs.

Nu för tiden är Saxås privatbostad.

Sist

Invid Saxås ligger "Rangelas berg", känt från legenden om jättarna som kastade sten mot Skallsjö kyrka.

Källor och efterforskning

Efterforskning: Gunnar Johansson (Kjell Johansson) och Mats Ericson

Källor: Torbjörn Björlin, RAÄ, Kyrkböcker, mantalslängder, jordeböcker, Vättle härads domböcker, mm, boken Förgyllande skrin av Carl Wilhelm Person

Bilder: Torbjörn Björlin/Britt Andreasson och Mats Ericson