Historik

Vår historia i korta drag:                

Bildandet av Skallsjö hembygds- och fornminnesförening daterar sig till den 1 april 1955. Det därpå följande konstituerande sammanträdet, då styrelse valdes och riktlinjerna för föreningens verksamhet närmare fastställdes, hölls den 17 maj 1955. Till första styrelse valdes följande: Kapten Anders Hugoson, ordförande, kommunalordförande Sven Svensson, vice ordförande, rättare Ragnar Höglund, sekreterare, fru Edith Olgerman, kassör arbetsföreståndare Arnold Björnerås, socialsekreterare Holger Carlebrand och tillsynslärare Gilbert Sjögren. Vid det konstituerande mötet hade föreningen 31 medlemmar.

Hembygdsföreningens första stora projekt var att återuppbygga hembygdsgården i Skallsjö by, som fått namnet Skallsjögårdcn. Av Skallsjö kommun erhöll föreningen år 1962 besittnings- och nyttjanderätten till en äldre manbyggnad med ladugård - förutvarande Skallsjö Skattegård med tillhörande markområde i närheten av ruinen efter Skallsjö gamla kyrka. Byggnaden har tillhört en av de fem gårdar, som fordom utgjorde Skallsjö by och var den första samhällsbildningen i socknen. Denna byggnad, vars ålder är ett par hundra år, har såväl utvändigt som invändigt återställts i sitt äldre skick så långt det varit möjligt. Rummen har försetts med en del äldre möbler som kompletterar miljön. Bostadshuset byggdes 1820 och det hade två rum och kök. Där en lucka till ett källarutrymme där man kunde ställa ner mat och där fanns också en vind. På vindsrummet har placerats in redskap och husgerådssaker, ävensom äldre tavlor, kartor och bilder från bygden. I ladugården förvaras äldre jordbruksredskap och verktyg, möbler och en del övriga museala föremål, som insamlats från äldre gårdar i socknen.

Skallsjögården öppnades med en välbesökt invigningshögtid den 20 maj 1967.

Ett annat av hembygdsföreningens stora projekt var att återuppbygga ytterligare ett hus i Skallsjö by. Huset, som är från 1750-talet, var då på väg att försvinna och tillsammans med Hans Torbjörnsson drev man med gemensamma krafter flytten och återuppbyggandet som tog åtskilliga år. Detta hus är ett gammalt torp med namnet Trädet, som stod vid i närheten av Högsboholms gård. Det är ditflyttat stock för stock efter att man rivit ner det, och sen har det byggts upp igen. Torpet har ett enda litet rum med en öppen spis och där kunde det bo en familj på åtta personer. Det fanns också ett utrymme för djuren.

Information hämtad ur Skallsjöboken och andra källorVåra byggnader på Skallsjögården


Skallsjö Skattegård - byggd 1820

Skallsjö Skattegårds lada

Torpet trädet - byggt på 1750 talet

Skallsjö Skattegård troligen på 1950 talet. Av ladugården till höger finns bara grunden kvar. Den äldsta ladugården ska ha legat rakt framför huset. 


De gamla på Skallsjögården 


De gamla på Skallsjögården: Från vänster Skallsjö-Emma, August och Skallsjö-Kalle

Skallsjö-Emma (Emma Josefina Karlssson),  född 1862-01-27 

Drängen August Johansson, född 1873-05-12

Skallsjö-Kalle (Karl Albin, Karlsson), född 1866-12-15

Skallsjö-Emma och Skallsjö-Kalle var syskon och födda på Skallsjögården.  Föräldrarna hette August Karlsson och Maria Pettersdotter. 

Drängen August, var född på Stålebo

Skallsjö-Kalle och August bärgar hö vid Skallsjö Lid, med sommargäster från Göteborg.