Svedlunds hus - nu Trevnaden

Svedlunds hus – 1970-talet – Foto Evert Uddberg
Svedlunds hus – 1970-talet – Foto Evert Uddberg


Svedlunds hus - nu Trevnaden - en summering

Svedlunds hus låg på 1960-talet bredvid "nuvarande gång och cykel viadukten" under järnvägen ungefär där man nu svänger av in mot Floda station från Brovägen. Till huset hörde även en lada. Huset var länge ämnat för först resande med SJ och sedan de som arbetade på järnvägen. Det är nu flyttat till ned mot ån, används av PRO och kallas nu förtiden för "Trevnaden".

Tidiga historien

Huset uppfördes ursprungligen någon gång på 1860-talet i samband med att järnvägen Göteborg – Stockholm  öppnades för trafik 1864 och det har flyttats två gånger. Byggnaden var då placerat intill järnvägsstationen, i stort sett där trappan ner till gångtunneln är belägen i dag.

Huset utnyttjades mer eller mindre som ett litet hotell eller pensionat. I huset fanns två eller kanske tre övernattningsrum på andra våningen och i bottenvåningen fanns kök matsal och kafé. Det var nämligen så att resande från Bollebygd och Hindås, vilka skulle till Stockholm, kom med hästskjuts till Floda kvällen före eftersom tåget gick så tidigt på morgonen att det var omöjligt att hinna med tåget om man inte startade hemifrån dagen innan.

År 1916 blev järnvägen dubbelspårig mellan Göteborg och Alingsås och senast då flyttades huset första gången. Det placerades då helt intill järnvägsspåren c:a 50 m från järnvägsundergången i riktning mot stationshuset. Hur länge huset användes som pensionat saknas uppgifter om men efter detta användes huset som tvåfamiljshus. På bilden nedan syns Svedlunds hus i förgrunden, bakom finns Katrinelund och längst bort Floda station. Året ska vara 1905, det är i alla fall efter 1903 då den nya stationen var klar och före år 1916 då dubbelspåret var byggt.

Svedlunds hus i förgrunden, 1905 – Foto DigitaltMuseum
Svedlunds hus i förgrunden, 1905 – Foto DigitaltMuseum

Mats Gustavsson berättar

Farmor och farfar, dvs Karl och Anna Gustavsson och min pappa Åke. Bodde i Svedlunds hus fram till de flyttade till ett hus i Drängsered 1933 eller 1934.

Svedlunds hus, baksidan mot järnvägen – 1970-talet – Foto Evert Uddberg
Svedlunds hus, baksidan mot järnvägen – 1970-talet – Foto Evert Uddberg


Frank Gunnarsson berättar

Mormor och morfar hette Maria och Gustav Svedlund. De bodde i huset och ingen annan familj bodde där på deras tid. Däremot hyrde en herr Lundqvist? ett rum. Han arbetade på Kungs radio. Huset hade två lägenheter en per våning så det hade bott flera familjer tidigare. Maria och Gustav hade innan bott i Tullängens banvaktarstuga och Gustav arbetade på SJ. Huset fick sitt vatten från SJ och hade ingen egen brunn. Eventuellt var det en hyresgäst efter Svedlunds men före PRO.

Svedlunds lada och hus från väster – 1970-talet – Foto Evert Uddberg
Svedlunds lada och hus från väster – 1970-talet – Foto Evert Uddberg

Från 1980

1980 hade fastigheten övertagits av Lerums kommun. PRO Skallsjö hade gjort en framställan till kommunen att få hyra huset för sin pensionärsverksamhet och i samband med att den siste hyresgästen flyttade fick PRO hyra fastigheten. Pro isolerade en del av uthuset så att man kunde använda det till bl.a. vävning och hobbysnickeri.

Svedlund hus med Katrinelund bakom - 1991 - Foto Carina Rapp
Svedlund hus med Katrinelund bakom - 1991 - Foto Carina Rapp

1997 var det dags för en andra flytt för huset, som numera var döpt till Trevnaden. Kommunen hade beslutat att ändra Stationsvägens sträckning till att gå parallellt med järnvägen och då skulle ingången till Trevnaden i princip gå direkt ut i körbanan. Det fann vi i PRO vara omöjligt och begärde hos kommunen att få anvisat nya lokaler för vår verksamhet eller att huset flyttades till ett läge lite längre från den vägbanan. Kommunen hade också funderingar på att riva huset. PRO-föreningen ville då få en undersökning om det inte fanns ett kulturvärde som innebar att man inte utan vidare kunde riva fastigheten. Detta visade sig vara riktigt och kommunen beslöt då att flytta huset till sitt nuvarande läge.

Som tidigare nämnts disponerade PRO även en uthusbyggnad för bl.a. snickeri och vävning. I samband med flyttningen av Trevnaden försvann dessa lokaler. PRO ville inte acceptera detta utan yrkade på att få ersättningslokaler vid Trevnadens nuvarande läge. Detta anammade kommunen och beslöt om en annexbyggnad vid sidan av Trevnaden.

Man ställde dock som villkor att PRO själva skulle svara för uppförandet av byggnaden. Kommunen bistod med grunden och 75 000 kr i materialkostnader samt att kommunens skulle vara ägare till den nya byggnaden. PRO skulle däremot inte belastas med någon hyra för de nya lokalerna eftersom man själva uppfört byggnaden med egen arbetskraft.

Villkoren för PRO att få hyra Trevnaden var att kommunen svarade för det yttre underhållet på byggnaderna och att PRO svarade för det inre underhållet. El och uppvärmningskostnader skulle kommunen svara för.

Trevnaden 2023 - Foto Mats Ericson
Trevnaden 2023 - Foto Mats Ericson

Källor och efterforskning

Efterforskning: Mats Ericson, Kjell Carlsson, Ingemar Rapp, Maude Sjöholm och Johnny Lundgren

Källor: Frank Gunnarsson, Mats Gustavsson och PRO i Floda (godkänt att lägga ut på denna hemsida)

Bilder: Kjell Carlsson (Evert Uddberg), Carina Rapp, Mats Ericson och DigitaltMuseum (Fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner – Public Domain Mark (PDM) )