Floda säteri

Floda herrgård
Floda herrgård

I Skallsjö fanns kring sekelskiftet två stora jordbruk: Nääs och Floda. Floda säteri dominerade den västra delen av socknen och satte sin prägel på vad som i dag utgör Floda samhälle. Visst fanns här en järnvägsstation en handelsbod, ett par sommarvillor för välbärgade Göteborgare och en del andra byggnader, men nästan all mark tillhörde säteriet herrgården.  

Floda portar
Floda portar


Hur livet på Floda säteri var kring sekelskiftet 1900 kan man läsa i foldern nedan.


Bild från Skallsjö hembygdsförenings vandringsleds informationstavla