På gång i leader projektet 

"Skallsjö by - En forntidspromenad"


På gång är "gång". 

Efter invigningen är att vandringsleden är färdig och det är nu vi kan börja använda den


Vad är på gång i Leader projektet även kallat Skallsjö by ?  Det är egentligen bara invigningen som är kvar :-) 


  1. Vid hembygdsgården är en stor informations-tavla uppställd. Denna informations-tavla kommer att beskriva Skallsjö By med både bronsåldershägnad, långhus och Skallsjö kyrkoruin. Dessutom behandlas översiktligt den omgivande traktens och Västsveriges forntid. Texterna är på svenska och engelska.  En stig har här skapats mellan hembygdsgården och kyrkoruinen. 
    Se mer: Skallsjös tidsepoker
  2. Texterna för de mindre informations-tavlorna, de är på dessa fyra platser: Skallsjö högar, Skallsjö ängar, Oryd's gravfält och Floda säteri (står i herrgårdsbacken).
  3. Fornminnesvandringstigens är skyltad: Se mer: Informationstavlor och vandringsstråk
  4. Det finns en bro över ravinen mellan Hillefors grynkvarn och som leder bort till gravfältet.
    Se mer: Bron över ravinen mellan Hillefors och Oryd's gravfält 
 

Informationstavlorna är på plats. Den stora är utanför hembygdsgården och den vid Skallsjö högar kan ses nedan  

Stora informationstavlan vid hembygdsgården
Stora informationstavlan vid hembygdsgården
Fyra minder informationstavlor finns, här Skallsjö högar
Fyra minder informationstavlor finns, här Skallsjö högar