På gång i leader projektet / Skallsjö by

Notera att arbetet med vägvisningar och informationstavlor pågår som bäst och är inte slutfört !

Vad är på gång i Leader projektet även kallat Skallsjö by ?


 1. Vid hembygdsgården är en stor informations-tavla uppställd. Denna informations-tavla kommer att beskriva Skallsjö By med både bronsåldershägnad, långhus och Skallsjö kyrkoruin. Dessutom behandlas översiktligt den omgivande traktens och Västsveriges forntid. Texterna är klara på svenska och engelska.  En stig har här skapats mellan hembygdsgården och kyrkoruinen. 
  Se mer: Skallsjös tidsepoker
 2. Texterna för de mindre informations-tavlorna, de är på fyra platser, är också färdiga och kommer också  att ställas på plats under våren 2022. Dessa fyra platser är Skallsjö högar, Skallsjö ängar, Oryds gravfält och Floda säteri (kommer att stå i herrgårdsbacken).
 3. Fornminnesvandringstigens inriktnings skyltar ska också ställas på plats under våren 2022.
  Se mer: Informationstavlor och vandringsstråk
 4. Bron över ravinen mellan Hillefors grynkvarn och gravfältet är helt färdig och kan redan nu användas.
  Se mer: Bron över ravinen mellan Hillefors och Oryd's gravfält 
 5. Vi planerar att ha en mindre invigning för det hela under våren 2022.
 

Informationstavlorna håller på att komma på plats. Den stora utanför hembygdsgården är nästan klar, bara taket saknas.