Leader projektet 

"Skallsjö by - En forntidspromenad"" 

är invigt och projektet är avslutat
Vandringsleden är färdig och det är bara använda den

Leader projektet även kallat Skallsjö by 


  1. Vid hembygdsgården är en stor informations-tavla uppställd. Denna informations-tavla beskriver Skallsjö By med både bronsåldershägnad, långhus och Skallsjö kyrkoruin. Dessutom behandlas översiktligt den omgivande traktens och Västsveriges forntid. Texterna är på svenska och engelska.  En stig har här skapats mellan hembygdsgården och kyrkoruinen. 
  2. Texterna för de mindre informations-tavlorna, de är på dessa fyra platser: Skallsjö högar, Skallsjö ängar, Oryd's gravfält och Floda säteri (står i herrgårdsbacken).
  3. Fornminnesvandringstigens är skyltad: Se mer: Informationstavlor och vandringsstråk
  4. Det finns en bro över ravinen mellan Hillefors grynkvarn och som leder bort till gravfältet.
    Se mer: Bron över ravinen mellan Hillefors och Oryd's gravfält 
 

Invigning var 2022-03-27 

kl 12:00-14:00 

vid Skallsjö hembygdsgård


Lars-Erik Karlsson invigningstalar
Lars-Erik Karlsson invigningstalar
Stora informationstavlan vid hembygdsgården
Stora informationstavlan vid hembygdsgården
Fyra minder informationstavlor finns, här Skallsjö högar
Fyra minder informationstavlor finns, här Skallsjö högar

Skallsjö by - Ett leader projekt