Vägar och broar


Här är en sektion påbörjad med historiken runt vägar och broar


Kusebacka bro över Säveån:  Kusebacka Bro

Kusebacka bro - 2022. Foto Mats Ericson
Kusebacka bro - 2022. Foto Mats Ericson