Floda verken

Floda verken låg vid Fjällstugan, där församlingshemmet ligger idag. Floda verken drevs av Erland Eriksson och byggde väldigt många arbetsbodar, s.k. telegrafbodar. Gröna med knutar som var röd och gula nertill. Dessa levererades i massor via järnvägen i Floda. Därtill så hade de ett nära samarbete med Erik Olausson (mr. Floda Boif). Erik tillverkade chassin till vagnarna som Floda verken byggde.
Därtill så sa Bengt Olsson att hans far beställde påbyggnader på några lastbilar för att köra växter på. Floda verken flyttade sedermera till Ryggebol.

År 1962 eller 1963 flyttar verksamheten till Ryggebols industriområde. Erland Eriksson var ägare. 

Källor och efterforskning

Källor: Kjell Carlsson, Bo Olsson och Ingemar Rapp.