Branta-Katrinas

Kanske 1850-1900
Backstuga vid Saxås

 

Summering

Branta-Katrina var, i varje fall en av, socknens barnmorskor eller jordemor som man sa då. I slutet av sin levnad bodde hon i en liten jordkula när Saxås. Hon gick bort år 1900.

Familj

Branta-Katrinas far var Jacob Petersson, född 1799, och kallad Branta-Jakob och hennes mor var Katharina Ericsdotter, född 1809-11-30. Hennes morfar uppgavs vara en förrymd artillerist med namnet Erik Brandt. Troligvis är det soldaten Erik Brandt som givit upphov åt namnen Branta-Katrina och Branta-Jakob.

Branta-Katrina föds 1832-10-22 som Anna Katrina på Nääs. Sedan bodde familjen på Gaddås och senare antagligen på Saxås. År 1853 flyttar Branta-Katrina ut från familjen. Därmed försvinner alla spår av henne i kyrkböckerna.

Läs mer om hennes familj under Saxås

Backstugans rester - 2023
Backstugans rester - 2023

Traktens jordemor

Även om hon inte syns i kyrböckerna så vet vi mycket väl att hon var jordemoder och bistod ortens befolkning vid barnafödslar. Tex bistod hon vid födelsen av alla barnen i Västra Wiebo till August och Anna Kristina, alla utom Carl. Janne Börjesson på Fågelbäck berättade att han många gånger fick skjutsa Anna Kararina när hon skulle ut på barnafödslar.

Cecilia Olsen beträttar:

Branta-Katrina var s k jordemoder, gammal benämning på barnmorska, utbildning ej dagens, men dåtida. Hon var med när min mormor och hennes syskon föddes i Wiebo, åren 1875 - 1896. Tydligen kunde hon livnära sig på denna syssla. Det fanns gott om boställen, och de flesta fick många barn. På den tiden skulle man betala barnmorskan och hon fick även mat under sin närvaro. Resterna av denna backstuga stod kvar 1920.

Min mor visade mig backstugan 1950, då hade inte stenväggarna rasat in, som nu, trävirket var borta då.

Lars Andreasson beträttar:

Min Farmor Astrid bodde på Saxås berättade. Varje morgon, när hon levde, ska man ha gett en kopp kaffe till Branta-Katrina. En morgon fick hon två koppar kaffe, den kvällen var hon död.

Backstugan

Hon verkar åtminstone sista tiden av sin levnad bott i en backstuga och denna var någon slags jordkula eller stenkoja. Branta-Katrina avlider den 26/10 år 1900 (källa saknas).

Skylten - 2021
Skylten - 2021

Hitta hit

Kör Högsboholmsvägen upp mot och förbi Uspen upp på toppen. Förbi Wiebovägen ca 200 meter vänster där står en grön skylt Saxås. Sedan en grusväg som inte lämpar sig för bil. Efter ca 1 km så ser man Saxås torpet. Ca 200 meter innan Saxås och då till vänster finns denna ruin utmärkt med en skylt.

Exakta GPS koordinater finns här på hemsidan här: Google Maps

Källor och efterforskning

Efterforskning: Gunnar Johansson (Kjell Johansson) och Mats Ericson

Källor: Cecilia Olsen, Lars Andreasson,  RAÄ, Kyrkböcker, mantalslängder, jordeböcker, Vättle härads domböcker, mm

Bilder: Mats Ericson och Johnny Lundgren