Pikenborg

eller Fasatorpet


1867 -1891 - Torp

Pikenborg, jordkällaren
Pikenborg, jordkällaren

Pikenborg - en summering

Pikenborg eller Fasatorpet är ett torp med en kort livslängd. Namnet kommer från Pikenborgs fornborg. Fornborgen ligger belägen vid tjärnen Iglasjön och vid Breviken i Sävelången, sydväst om Norsesund. Torpet låg beläget syd om fornborgen. 

Olof Jonsson och Anna Lena Jonasdotters familj

De personerna som bodde på Pikenborg var:

  • Olof Jonsson, 1812-11-30, Torpare
  • Anna Lena Jonasdotter, 1817-03-28, Hustru
  • August Olofsson, 1848-05-18, Son
  • Olaus, 1851-04-21, Son
  • Emma Sofia, 1856-10-07, Dotter
  • Ida Charlotta, 1863-03-03, Dotter

Olof Jonsson var född i Ubbared och Anna Lena Jonasdotter var född i Kvarnkärr. På slutet av 1830 talet var Olof dräng i Västra Ubbared och Anna Lena var piga där. De gifter sig 1840 och får 8 barn. De flyttar runt på olika ställen i Öijareds trakten. På mitten av 1860 talet bor de på Pilanda hus.

Vad som hände vet vi inte men de måste ha längtat efter något eget torp. Kanske börjar de röja och bygga 1865 ? Då bor äldste sonen i torpet Iglakärr som ligger bara några 100 meter bort. Han fick säkert hjälpa till när far Olof arbetade på deras nya torp.

Runt år 1867

År 1867 verkar Pikenborgs torp vara färdigt, möjligen redan år 1865. Allt frid och fröjd men redan 1871 dör Olof 51 år gammal. Yngste sonen Olaus flyttar ut 1872 men äldste sonen August flyttar tillbaka som tur var. 10 år senare 1881 flyttar han ut och även yngsta dottern Ida Charlotta flyttar 1882.

Under dessa åren var det svåra tider på torpet kan man tänka. Åren 1867-69 var mycket svåra missväxtår i Sverige och kanske var det därför man tog säd ur sockenmagasinet. År 1877 stämde S. Wohlfahrt Olof Svensson i Pikenborg med Carl Bengtsson i Sundet som löftesman för uttag ur sockenmagasinet av 7 t: r 30 kappar havre eller värdet i penningar Jämte ränta från den 1 januari 1876. Olof Svensson var död, änkan Anna Lena Jonasdotter var av sjukdom hindrad närvara vid tinget. Vid nästpåföljande ting anmäldes, att målet förlikts.

Runt år 1890

Kvar är nu mor Anna Lena och en dotter, Emma Sofia. I samband med att Emma Sofia gifter sig med Edvard Eriksson på Brattås år 1892. Då läggs Pikenborg ned och Emma Sofia flyttar till Brattås året innan, år 1891. Samma år, flyttar hennes mor Anna Lena till Göteborg, senare "tillbaka" till Brattås. Anna Lena dör år 1900, det var nästan 30 år efter sin man. Emma Sofia dör år 1908.

Runt år 1892 revs torpet ned och torpet Pikenborg levde bara i c:a 25 år.

Nu (2022)

Nu syns en mur med en trappa längs vägen och sommartid syns inget av torpet. En jordkällare är annars det mest synliga.

Hitta hit

Enklast att hitta hit är att ta sig till Norsesunds station. Gå sedan vägen/stigen som går sydväst efter sjön. Efter c:a 1,5 km ser man Iglasjön till höger. Forstsätt till 50 meter innan T-korsningen. Där syns muren med trappan på högersidan.

Exakta GPS koordinater finns här på hemsidan här: Google Maps

Källor och efterforskning

Efterforskning: Mats Ericson

Källor: RAÄ, Kyrkböcker, Öijareds säteri i Vättle härad och dess ägare i gångna tider av K-F Adelsköld

Bilder: Mats Ericson 

Pikenborg med muren till höger
Pikenborg med muren till höger