Floda brandkår och brandstation

Floda borgarbrandkår - Bild Bengt Olsson
Floda borgarbrandkår - Bild Bengt Olsson

Floda borgarbrandkår framför Floda station – troligen på 1940-50-talet

Floda borgarbrandkår - Bild Bengt Olsson
Floda borgarbrandkår - Bild Bengt Olsson

Floda borgarbrandkår på brandbilen – troligen på 1940-50-talet

Floda hade en borgarbrandkår och en brandstation. Skallsjö kommun hade när den var en egen kommun två brandstationer, en Floda och en Tollered. Båda med torn för att torka slangarna och den i Tollered finns kvar. Ned mot ån fanns en "sprutplats" där man provade brandsprutorna en gång i veckan. Floda brandstation låg där nu Floda torg ligger, ungefär där huset med Nordic Wellness nu (2023) ligger. Brandstationen byggdes 1942 och revs innan torget byggdes.

Eva Johansson och Gunilla Nyberg år 1962 framför brandstationen - Bild Eva Johansson
Eva Johansson och Gunilla Nyberg år 1962 framför brandstationen - Bild Eva Johansson

Bilden ovan med Eva Johansson och Gunilla Nyberg, tagen ungefär där torget är idag. Man ser kraftstationen i bakgrunden.

Bengt Olsson berättar om brandkåren

Fordonen var en ambulans, den användes väl mest för det vi idag kallar sjuktransport, då de flesta inte hade bil i hushållet på den tiden, en Willys Jeep, en tankbil med slangutrustningen, eventuellt var det en Chevrolet, en stegbil Volvo, eventuellt hamnade den i Tollered när Floda lades ner, en motorspruta plus all annan utrustning som krävdes runt omkring för att allt skulle fungera.

På väggen som vätte mot kommunalhuset hängde brandmännens personliga utrustning, hjälmar, skyddsrockar, handskar, stövlar, m.m. Några av dem hade även utrustning för rökdykning.

Brandchef Ivar Andersson, vicebrandchef Harry Dahlsten, brandförman Erik Jonebäck han hade även en liten deltidsanställning på brandstationen då han skötte om utrustning som inte var personlig. Brandsoldaterna var ett tjugotal. Gunnar Olssons och hans bror Åke, de två bröderna Gustafson som drev speceriaffär. Och ett brödrapar till som Paul och Ragnar Jansson, de bodde på det som idag heter Lappljungvägen. Förutsättningen för att vara med var att de bodde och hade arbetet i Floda.

Lars-Inge Jansson berättar

Bröderna Paul och Ragnar Jansson var med i brandkåren och Ragnar är min far. Paul bodde på Lappljungvägen vi bodde på Ljunbackevägen som är namnändrat till Ljunlidsvägen. Min bror Stig var också med i brandkåren. I vår hall i huset hade vi larmtelefoner som skulle kontrollringas. Willys-jeepen har jag åkt med pappa när det var ett stort scoutläger vid Håvaredviken, vi kollade trummor under järnvägen så att det skulle gå att få slang igenom till Sävelången vid brandfara på lägret. Min bror har en hjälm kvar efter nedläggningen av brandkåren.

Floda 1953 med brandstationen längst ned i bild
Floda 1953 med brandstationen längst ned i bild

Bilden av Floda 1953 med brandstationen längst ned i bild. Ovanför kommunalhuset och centralskolan

Källor och efterforskning

Efterforskning: Kjell Carlsson, Johnny Lundgren, Mats Ericson

Källor: Bengt Olsson, Lars-Inge Jansson och Sven Nyberg

Bilder: Bengt Olsson, Eva Johansson, DigitaltMuseum: Licens - Fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner – Public Domain Mark (PDM)