För skolan

Denna sida är till för att vara en hjälp i skolan, tex att användas som studiematerial, främst i och omkring Skallsjö socken.


Studie material

Förslag på litteratur, ställen på internet, folders  mm man kan använda sig av i skolan som handlar om Skallsjö. 

Litteratur

Boka ett studiebesök?

Studiebesök , det brukar vara ett uppskattat inslag för skolklassen

För bokning : maila Ingalill Åmark-Söderblom

ingalill.amark@gmail.com 

Utnyttja vandringsleden

Utnyttja foldrar och annat material och gå sedan tex en bit av sträckan

Skallsjö by / Vandringsleden

Läs mer om det gamla Skallsjö

Skallsjö socken

Slåttergille
Slåttergille
Skolklass på besök
Skolklass på besök
Trädesstugan på hembygdsgården från 1700-talet
Trädesstugan på hembygdsgården från 1700-talet